Zapisy telefoniczne:

 • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Fobia

Fobia stanowi jedno z najczęstszych form zaburzeń lękowych, wpływając na życie wielu osób na całym świecie. Charakteryzuje się intensywnym, irracjonalnym strachem przed określonymi obiektami, sytuacjami lub działaniami, który wykracza poza zwykłe obawy i może poważnie zakłócać codzienne funkcjonowanie. Zrozumienie natury fobii oraz dostępne metody leczenia są kluczowe dla osób borykających się z tymi paraliżującymi lękami.

Czym jest fobia?

Fobia to zaburzenie lękowe, które charakteryzuje się nadmiernym i trwałym strachem przed specyficznymi sytuacjami, obiektami, zwierzętami lub działaniami. Strach ten jest na tyle silny, że osoba doświadczająca fobii stara się unikać wywołujących go czynników, co może prowadzić do znacznego ograniczenia jej życia.

Jakie są przyczyny fobii?

Fobie, będące intensywnymi i irracjonalnymi lękami przed konkretnymi obiektami, sytuacjami lub działaniami, mogą mieć złożone i wielowymiarowe przyczyny. Zrozumienie tych przyczyn jest kluczowe dla skutecznego leczenia i pomocy osobom cierpiącym na fobie.

fobia
 • traumatyczne doświadczenia  – jedną z najczęstszych przyczyn fobii są traumatyczne doświadczenia z przeszłości. Bezpośrednie negatywne doświadczenie, takie jak ugryzienie przez psa, może prowadzić do rozwoju fobii przed psami. Podobnie, osoby, które doświadczyły wypadku samochodowego, mogą rozwinąć fobię przed prowadzeniem pojazdów
 • naśladownictwo i uczenie się przez obserwację – fobie mogą być również nabyte przez obserwację reakcji innych osób. Jeśli dziecko zauważy, że jego rodzic wykazuje intensywny strach przed pająkami, może nauczyć się tego samego lęku. Proces ten, znany jako uczenie się przez obserwację, pokazuje, jak zachowania lękowe mogą być przekazywane między pokoleniami
 • informacje z otoczenia – czasami fobie mogą rozwinąć się w wyniku informacji lub ostrzeżeń otrzymywanych z otoczenia. Na przykład, intensywne i przerażające reportaże o atakach rekinów mogą prowadzić do rozwoju fobii przed pływaniem w morzu, nawet jeśli osoba nigdy nie miała bezpośredniego negatywnego doświadczenia z rekinami
 • czynniki genetyczne i biochemiczne – badania sugerują, że w niektórych przypadkach fobie mogą mieć podłoże genetyczne lub biochemiczne. Osoby, w których rodzinach występowały zaburzenia lękowe, mogą być bardziej podatne na rozwój fobii. Ponadto, niektóre badania wskazują na rolę neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina, w regulacji lęku i strachu
 • osobowość i cechy indywidualne – cechy osobowości, takie jak skłonność do pesymizmu, wyższy poziom wrażliwości na stres, czy tendencja do unikania ryzyka, mogą zwiększać podatność na rozwój fobii. Osoby o takich cechach mogą intensywniej reagować na potencjalne zagrożenia, co sprzyja formowaniu się fobii.

Przyczyny fobii są złożone i różnorodne, obejmując zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zrozumienie tych przyczyn jest pierwszym krokiem w kierunku skutecznego leczenia. Dzięki odpowiedniej terapii, wiedzy na temat mechanizmów lęku oraz wsparciu ze strony specjalistów, osoby cierpiące na fobie mogą znaleźć ulgę i stopniowo przezwyciężać swoje lęki.

Fobie, choć mogą wydawać się przytłaczające, są zaburzeniami, które można skutecznie leczyć. Kluczem do przezwyciężenia fobii jest zrozumienie ich natury, poszukiwanie profesjonalnej pomocy oraz zaangażowanie w proces terapii. Pamiętaj, że nie jesteś sam/a w swojej walce z fobią, a odpowiednie wsparcie i leczenie mogą pomóc Ci odzyskać pełnię życia.

Fobia – dowiedz się więcej

Jakie są objawy fobii?

Rozpoznanie fobii nie zawsze jest proste, ponieważ objawy mogą być różnorodne i zależne od indywidualnej reakcji osoby na obiekt lub sytuację wywołującą lęk. Mimo to, istnieje szereg charakterystycznych objawów, które mogą wskazywać na obecność fobii.

Najważniejsze objawy obejmują:

 • intensywny lęk lub panika – najbardziej oczywistym objawem fobii jest intensywny, często paraliżujący lęk, który pojawia się w odpowiedzi na konkretny obiekt, sytuację lub działanie. Osoba może doświadczać nagłych ataków paniki, które są trudne do kontrolowania i mogą wydawać się nieproporcjonalne do rzeczywistego zagrożenia
 • unikanie – osoby cierpiące na fobie często podejmują znaczne wysiłki, aby unikać sytuacji lub obiektów, które wywołują lęk. Choć unikanie może przynieść tymczasową ulgę, w dłuższej perspektywie prowadzi do ograniczenia aktywności życiowej i izolacji społecznej
 • objawy fizyczne – ekspozycja na źródło fobii może wywołać szereg objawów fizycznych, takich jak: kołatanie serca, potliwość, drżenie, uczucie duszności lub trudności z oddychaniem, mdłości lub ból brzucha, zawroty głowy lub uczucie omdlenia
 • reakcje emocjonalne i kognitywne – fobie mogą również prowadzić do intensywnych reakcji emocjonalnych, w tym poczucia przerażenia, bezradności czy nawet gniewu. Osoby mogą mieć trudności z racjonalnym myśleniem w obliczu fobii i mogą przeceniać rzeczywiste zagrożenie, jakie stanowi obiekt ich lęku
 • zaburzenia snu – niektóre osoby cierpiące na fobie mogą doświadczać problemów ze snem, w tym trudności z zasypianiem, koszmarów sennych związanych z ich lękiem lub częstego budzenia się w nocy
 • zaburzenia koncentracji – lęk wywołany fobią może również wpływać na zdolność koncentracji i wykonywania codziennych zadań. Osoby mogą być tak pochłonięte swoim lękiem, że mają trudności z skupieniem się na pracy, nauce czy innych aktywnościach.

Objawy fobii mogą być uciążliwe i wpływać na różne aspekty życia osoby cierpiącej. Ważne jest, aby osoby doświadczające tych objawów szukały profesjonalnej pomocy. Skuteczne metody leczenia, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, mogą pomóc w przezwyciężeniu fobii i odzyskaniu pełni życia.

Jak sobie pomóc, czyli leczenie fobii

Leczenie fobii wymaga zindywidualizowanego podejścia, które uwzględnia specyfikę lęku, jego nasilenie oraz wpływ na życie pacjenta. Na szczęście, dzięki postępom w psychoterapii i psychologii, istnieje wiele skutecznych metod leczenia fobii, które mogą pomóc osobom cierpiącym na te zaburzenia odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

Najbardziej efektywne obejmują:

 • terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT) – terapia poznawczo-behawioralna jest uznawana za złoty standard w leczeniu fobii. Skupia się na identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślenia oraz zachowań, które utrzymują lęk. CBT uczy pacjentów nowych, zdrowszych sposobów radzenia sobie z lękiem, a także technik relaksacyjnych, które pomagają zmniejszyć napięcie i stres
 • techniki ekspozycyjne – jednym z kluczowych elementów CBT w leczeniu fobii są techniki ekspozycyjne, które polegają na stopniowym i kontrolowanym narażeniu pacjenta na obiekt lub sytuację wywołującą lęk. Celem jest zmniejszenie reakcji lękowej poprzez systematyczne zwiększanie poziomu ekspozycji, co pozwala pacjentowi na naukę radzenia sobie z lękiem w bezpiecznym środowisku
 • terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) – ACT to forma terapii, która pomaga pacjentom rozwijać elastyczność psychologiczną poprzez akceptację własnych myśli i uczuć związanych z lękiem, jednocześnie angażując się w działania zgodne z własnymi wartościami. ACT uczy, jak obserwować swoje myśli i uczucia bez nadmiernej reakcji na nie, co może być szczególnie pomocne w przypadku fobii
 • techniki relaksacyjne – nauka technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie, relaksacja mięśni progresywna czy medytacja, może pomóc w łagodzeniu objawów fizycznych lęku. Stosowanie tych technik w codziennym życiu zwiększa zdolność pacjenta do radzenia sobie ze stresem i lękiem
 • farmakoterapia – w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy fobia współwystępuje z innymi zaburzeniami lękowymi lub depresją, leczenie może być wspomagane przez farmakoterapię. Leki, takie jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub benzodiazepiny, mogą być przepisywane w celu złagodzenia objawów lęku, jednak zawsze powinny być stosowane pod ścisłą kontrolą lekarza
 • wsparcie grupowe – udział w grupach wsparcia może być cennym elementem procesu leczenia, oferując pacjentom możliwość dzielenia się doświadczeniami i strategiami radzenia sobie z lękiem w otoczeniu osób z podobnymi problemami
 • psychoterapia indywidualna – oprócz wymienionych metod, psychoterapia indywidualna stanowi fundamentalny element leczenia fobii. Ta forma terapii zapewnia bezpieczne i wspierające środowisko, w którym pacjent może głęboko zbadać korzenie swojego lęku oraz zrozumieć mechanizmy, które prowadzą do reakcji fobicznej. Podczas sesji indywidualnych, terapeuta pracuje bezpośrednio z pacjentem, stosując techniki dostosowane do jego unikalnej sytuacji, co umożliwia bardziej skoncentrowane i intensywne podejście do problemu. Psychoterapia indywidualna pozwala na eksplorację osobistych doświadczeń, przekonań i emocji związanych z fobią, oferując jednocześnie narzędzia do budowania nowych, zdrowszych wzorców myślenia i zachowania. Terapeuta może również zastosować specyficzne strategie, takie jak desensytyzacja systematyczna czy rekonstrukcja poznawcza, które są skuteczne w zmniejszaniu intensywności lęku i pomagają w stopniowym przezwyciężaniu unikania fobicznego. Kluczowym aspektem psychoterapii indywidualnej jest również rozwijanie umiejętności radzenia sobie, które pacjent może wykorzystywać w codziennym życiu. Uczy się on, jak zarządzać swoimi reakcjami emocjonalnymi i fizycznymi na lęk, co zwiększa poczucie kontroli i samodzielności w obliczu sytuacji wywołujących fobię.

Leczenie fobii jest procesem, który wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty. Wybór odpowiedniej metody terapii zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta, jednak dzięki dostępnym opcjom leczenia, wiele osób cierpiących na fobie może skutecznie przezwyciężyć swoje lęki i cieszyć się pełniejszym życiem. Ważne jest, aby pamiętać, że pomoc specjalisty jest kluczowa w procesie leczenia fobii.

Czym charakteryzuje się agorafobia?

Fobia ta charakteryzuje się unikaniem określonych miejsc lub doświadczanie objawów lęku w takich sytuacjach jak:

 • miejsca publiczne
 • samotne podróżowanie
 • tłum
 • podróżowanie z dala od domu

Do wymienionych powyżej objawów lęku zalicza się:

 • odczucie przyspieszonego bicia serca, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej
 • pocenie się
 • drżenie lub dygotanie
 • suchość w jamie ustnej (nie związana z odwodnieniem, lekami)
 • utrudnione oddychanie, uczucie dławienia się
 • nudności i nieprzyjemne uczucia brzuszne
 • zawroty głowy, brak równowagi, poczucie oszołomienia, nierealności
 • obawa utraty kontroli, zwariowania, śmierci

Objawy lękowe, w tym unikanie określonych sytuacji, oceniane są przez osoby cierpiące na fobię jako bezsensowne, nadmierne i nie posiadające racjonalnego wytłu

Fobia społeczna – jak ją rozpoznać?

Charakteryzuje się ona obawą przed znalezieniem się w centrum uwagi oraz unikaniem tego typu sytuacji. Lęk u osób dotkniętych fobią społeczną często dotyczy zachowania się w sposób kompromitujący, kłopotliwy. Fobia społeczna może ujawniać się w takich sytuacjach jak; przemówienia publiczne, przyjęcia, spotkania w małych grupach.

Do objawów tej postaci fobii należą:

 • zaczerwienienie lub dygotanie
 • obawa zwymiotowania
 • nagła potrzeba lub obawa oddania moczu lub stolca

Istnieją również fobie pod postacią izolowaną, charakteryzują się one, podobnie jak w powyższych przypadkach zarówno unikaniem określonych przedmiotów i sytuacji jak i  znaczną obawą przed specyficznym przedmiotem czy sytuacją.

Do najczęstszych tego typu przedmiotów i sytuacji należą; zwierzęta, owady, ptaki, wysokość, latanie, burze, małe zamknięte przestrzenie, widok krwi, zastrzyków, dentystów, pobyt w szpitalach.

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku