Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Komunikacja i współpraca w zespole

Komunikacja i współpraca w zespole to szkolenie, które ma na celu udoskonalenie kompetencji, potrzebnych liderom do budowania efektywnych zespołów pracowniczych. Warsztat, pokaże uczestnikom kluczowe elementy, konieczne do stworzenia trwałych zespołów, zaprezentuje sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w grupie, zobrazuje różnice międzygrupowe oraz ich szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest nie tylko świadome zarządzanie procesem komunikacji i wzrost tzw komunikatywności, ale przede wszystkim doskonalenie umiejętności budowania relacji, umiejętności zarządzania emocjami – co jest szczególnie ważne w trudnych sytuacjach – umiejętności kształtowania postaw a co za tym idzie poprawa efektywności funkcjonowania na wielu poziomach.

Trzema głównymi filarami szkolenia są: Naturalny sposób komunikowania się w zależności od profilu, Pojęcie asertywności oraz komunikacja bez przemocy.

Program podzielono na 6 warstw oddziaływania komunikacji: Słowa, gesty, myśli, przekonania, potrzeby i emocje.
Uczestnicy szkolenia przechodzą od najbardziej powierzchownej warstwy – tej widzialnej i słyszalnej – słów i gestów, aż do najgłębszych – emocji, które często zostają ukryte.

Po szkoleniu, uczestnicy będą potrafili określić i zrozumieć własny naturalny sposób komunikowania się, będą potrafili określić sposób komunikowania się jaki chcieliby uzyskać, będą dysponowali metodami potrzebnymi do uzyskania wyznaczonego przez siebie rezultatu. Po ich stronie pozostanie jedynie codzienne ćwiczenie według poznanych na szkoleniu wzorców i ułożonego przez siebie planu.

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku