Zapisy telefoniczne:

 • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

TUS – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży

CYKL 12 SPOTKAŃ TERAPII GRUPOWEJ DLA DZIECI W WIEKU 4 – 15 LAT

Naszą ideą jest praca systemowa z rodziną. Wierzymy, że taka praca przynosi najlepsze efekty, co również potwierdzają badania. Przygotowaliśmy ofertę, która pomoże i wesprze nie tylko dzieci, ale również Państwa jako rodziców. Chcielibyśmy zaproponować Państwu zajęcia wspomagające rozwój i wychowanie dzieci z trudnościami takimi jak Zespół Aspergera, ADHD, ADD

Koszt zajęć TUS (cykl 12 spotkań) to koszt 1199 zł. lub płatność ratalna:

 • Rata nr 1 – 460 zł.
 • Rata nr 2 – 460 zł.
 • Rata nr 3 – 460 zł.

Serdecznie zapraszamy do przyjrzenia się naszym ofertom!

Trening Umiejętności Społecznych – proponowany terminarz TUS-ów wiosna 2024

 1. 23.03.2024
 2. 6.04.2024
 3. 13.04.2024
 4. 20.04.2024
 5. 27.04.2024
 6. 11.05.2024
 7. 18.05.2024
 8. 25.05.2024
 9. 1.06.2024
 10. 8.06.2024
 11. 15.06.2024
 12. 22.06.2024

Spotkania będą odbywać się w soboty o stałych godzinach:

GRUPA 1 (4-7 lat) : 9:00-10:30  
GRUPA 2 (12-14 lat) : 10:45-12:15

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej. Dzieci pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie, jakich granic nie należy przekraczać, uczą się odczytywać i nazywać emocje, gesty i mowę ciała. Umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów sytuacji społecznych umożliwiających przełamania błędnych schematów i sposobów reagowania.

TUS Trening Umiejętności Społecznych

W Treningu Umiejętności Społecznych pomagamy w takich problemach jak:

 • w problemach kontroli emocji i zachowań , zmiana zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie
 • trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią
 • ADHD, ADD, zespołem Aspergera
 • trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych
 • kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe

Trening umiejętności społecznych w Warszawie

Trening Umiejętności Społecznych – podczas cyklu dwunastu spotkań uczestnicy poznają i przećwiczą, za pomocą modelowania, wybrane umiejętności społeczne. Zajęcia będą oparte na pracy warsztatowej mającej na celu jak najbardziej zaktywizować i zaangażować uczestników. W trakcie poszczególnych spotkań będziemy zajmować się innymi umiejętnościami, jednak aby zachować pewnego rodzaju spójność każde z nich będzie miało podobną strukturę. Poruszane tematy będą dotyczyły między innymi tego w jaki sposób dbać o swoje emocje czyli rozpoznawać to co czujemy w danej sytuacji i dlaczego właśnie takie emocje pojawiają się w danym momencie. Nauczymy się również wyrażać różnego typu emocje w sposób, który jest bezpieczny, niekrzywdzący dla dziecka i jego otoczenia.  Jednym z bardzo ważnych aspektów naszego funkcjonowania w społeczeństwie jest stawianie granic oraz przestrzeganie granic drugiego człowieka, co również zostanie poruszone w trakcie Treningu Umiejętności Społecznych. Bardzo ważną umiejętnością jest reagowanie na agresję innych wobec nas oraz na ich zaczepki w taki sposób, aby nie potęgować negatywnego zachowania, z czym  bardzo duża część społeczeństwa ma problem. Podobnie jeśli chodzi o asertywność, zdarza się, że zachowania asertywne nie zawsze są postrzegane przychylnym okiem przez osoby z naszego otoczenia. Dlatego też bardzo ważne jest uświadomienie dzieciom, że mają całkowite prawo, aby zachowywać się w taki właśnie sposób, jeżeli nie mają na daną czynność ochoty. W naszym życiu zdarzają się sytuacje kiedy potrzebujemy pomocy innych ludzi, ponieważ nikt z nas nie jest całkowicie samowystarczalny. W związku z tym poruszymy temat proszenia innych o pomoc. Ułatwi to młodym ludziom znalezienie sposobu, aby w momencie krytycznym nie zostać samym. Te oraz wiele więcej umiejętności społecznych poznamy i przećwiczymy w trakcie naszych spotkań  na Treningach Umiejętności Społecznych.

Cele zajęć TUS

To zdobycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich oraz życiu w różnorodnym społeczeństwie:

 • Rozpoznawanie emocji swoich i innych w poszczególnych sytuacjach
 • Zrozumienie pojęcia „złość” i jej wyrażania
 • Uświadomienie istnienia granic między ludźmi
 • Nauka stawiania swoich granic i szanowanie granic innych
 • Poznanie sposobów reagowania na zaczepki i agresję innych wobec nas
 • Poznanie znaczenia słowa „asertywność”
 • Rozróżnianie zachowań agresywnych, asertywnych i uległych
 • Nauka rozpoznawania sytuacji, w której powinniśmy prosić o pomoc
 • Zrozumienie pojęcia krytyka oraz informacja zwrotna
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Komplementowanie innych oraz reagowanie na komplementy
 • rozpoczynanie rozmowy z innymi ludźmi

Co wchodzi w skład całego kursu TUS?

 • jedna konsultacja z rodzicem i jedna konsultacja z dzieckiem – każda po 30 minut
 • 12 cotygodniowych spotkań około 90 minut raz w tygodniu
 • ćwiczenia utrwalające do wykonania w domu
 • kontakt z trenerem i wsparcie w trakcie trwania treningu
 • dyplom ukończenia treningu
 • konsultacja z rodzicem po zakończeniu treningu- do 30 minut

Dla kogo TUS?

Zajęcia TUS kierowany jest zarówno do dzieci jak i młodzieży.
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy wiekowe. dla których odpowiednio modyfikujemy program, biorąc pod uwagę umiejętności, zasoby dzieci i nastolatków.

Trening Umiejętności Społecznych – dlaczego my?

Treningi prowadzone są przez doświadczonych trenerów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Każdy trening został specjalnie skonstruowany, tak aby dziecko nabyło konkretnych umiejętności, które będzie mogło stosować w swoim środowisku społecznym. Zajęcia będą dostosowane do wieku i grupy oraz przeprowadzone w sposób, który sprawi, że  młodzi ludzie będą się angażować, uczyć i dobrze bawić.

trening umiejętności społecznych

Uczestnik:

 • Dowie się jak dbać o swoje emocje i wyrażać je w sposób akceptowany przez społeczeństwo
 • Wypracuje rozpoznawanie emocji innych ludzi
 • Dowie się radzić sobie ze złością w sposób bezpieczny dla niego i jego otoczenia
 • Zrozumie pojęcie „złość”
 • Nauczy się stawiać granice oraz przestrzegać granice innych osób
 • Pozna sposoby reagowania na zaczepki/agresję innych
 • Zrozumie różnicę między zachowaniami agresywnymi, asertywnymi uległymi
 • Nauczy się prosić inne osoby o pomoc w sytuacji kiedy jej potrzebuje
 • Nauczy się wybierać osoby, które mogłyby udzielić nam pomocy
 • Zrozumie pojęcie „krytyka”
 • Wypracuje sposoby reagowania na krytykę ze strony innych
 • Dowie się w jaki sposób wyrażać komunikat zawierający krytykę
 • Pozna i zrozumie pojęcie „współpraca”
 • Nauczy się osiągać porozumienie w grupie
 • Zdobędzie umiejętność komplementowania/chwalenia innych osób
 • Pozna sposoby reagowania na otrzymane komplementy
 • Wypracuje „schemat” rozpoczynania rozmowy z rówieśnikiem jak i z osobą dorosłą

W naszej poradni Trening Umiejętności Społecznych to regularne spotkania, odbywające się  raz w tygodniu, w  grupie od 5 do 8 uczestników.

Przykładamy dużą wagę do dbałości o systematyczność zajęć i niezmienność grupy, aby uczestnicy czuli się bezpiecznie, mając możliwość rozwijania swoich umiejętności w przewidywalnym dla nich środowisku, pracując z osobami, które darzą zaufaniem.

Czas trwania zajęć TUS to 1,5 godziny . Zajęcia z Treningiem Umiejętności Społecznych rozpoczynamy od rozmowy. Zachęcamy uczestników do opowiadania o sobie, np. próbie dzielenia się z innymi uczestnikami wydarzeniami z mijającego tygodnia. Początkowe zajęcia służą integracji, wzajemnemu zapoznaniu się uczestników i osób prowadzących. Jest to bardzo ważny etap, dzięki któremu uczestnicy oswajają się z nową dla nich sytuacją, co znacząco pozwala obniżyć ich poziom lęku oraz zaangażować się w zadania, które mają miejsce w następnych etapach treningu TUS. Na kolejnych spotkaniach, w  dzieci opowiadają o swoich uczuciach ,o tym co było dla nich ważne, jakie kwestie ich mniej interesowały i dlaczego.

Następnym etapem w Treningu Umiejętności Społecznych jest część merytoryczna. Zajęcia dostosowane są do potrzeb poszczególnych uczestników, w zależności od przeżywanych przez dzieci i nastolatków trudności. Jest to część treningu TUS, która jest „szyta na miarę”. Każde dziecko i nastolatek ma okazję na tym etapie skoncentrować się na problemach, które dotykają go najmocniej.

Na zakończenie w Treningu Umiejętności Społecznych TUS podsumowujemy co dziecku udało zmienić, przepracować. Trenerki udzielają informacji zwrotnych – np. na co udało się podczas zajęć dziecku zmienić oraz na czym w dalszym ciągu z ich punktu widzenia należy pracować.

Należy podkreślić, że w czasie całego Treningu Umiejętności Społecznych TUS dbamy o przyjazną pełną wzajemnej wyrozumiałości  atmosferę, zwracamy szczególną uwagę na pozytywną motywację , rozwój wiary we własne możliwości, wzajemny szacunek oraz naukę tolerancji i rozumienia różnic.

Jesteśmy od tego aby zadawać nam pytania. Jeśli nie macie Państwo pewności jaka forma pomocy będzie najbardziej wskazana dla Państwa dziecka zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Spotkanie 1. Zajęcia integracyjne.
Głównym celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników, nauka imion, integracja grupy. Wspólnie opracowujemy system zasad panujących na zajęciach oraz kontrakt, który zostaje podpisany przez wszystkich uczestników.

Spotkanie 2. Rozpoznawanie emocji swoich i innych
Podczas tego treningu dowiadujemy się co mogą oznaczaj odczuwane w danym momencie emocje i jak je rozróżniać.
Uczymy się rozpoznawać i reagować na emocje innych ludzi.

Spotkanie 3. – Wyrażanie/radzenie sobie z emocjami negatywnymi (głównie złość)
W trakcie tego spotkania dzieci dowiadują się w jaki sposób mogą wyrażać swoje emocje, aby było to akceptowane przez społeczeństwo. Skupiamy się głównie na złości lecz nie zapominamy, że odczuwamy również inne emocje, które również należy okazywać.

Spotkanie 4. – Stawianie granic oraz przestrzeganie ich w stosunku do innych ludzi
Dowiemy się, że warto stawiać granice innym, ale też szanować granice innych ludzi. Nauczymy się też określać granice własnej fizyczności.

Spotkanie 5. – Reagowanie na zaczepki innych
Dowiemy się w jaki sposób zareagować kiedy inne osoby  nas zaczepiają, ale również kiedy są w stosunku do nas agresywne.

Spotkanie 6. – Asertywność
Poruszymy temat tego czym jest postawa asertywna i czym różni się ona od zachowań agresywnych czy uległych. Zastanowimy się czy asertywność jest nam potrzebna i jakie może nieść za sobą korzyści.

Spotkanie 7. – Proszenie o pomoc
W trakcie zajęć nauczymy się rozpoznawać sytuacje, w których powinniśmy prosić o pomoc. Nauczymy się wybierać osobę, która może nam pomóc oraz opracujemy schemat proszenia o pomoc.

Spotkanie 8. – Reagowanie na krytykę i wyrażanie krytyki wobec innych
Nauczymy się rozpoznawać krytykę uzasadniona oraz nieuzasadnioną. Poznamy sposoby w jakie możemy zareagować na krytykę innych oraz w jaki sposób wyrażać krytykę skierowana do innych osób.

Spotkanie 9. – Współpraca w grupie
Poruszymy temat podejmowania decyzji na drodze ogólnego porozumienia. Dowiemy się czym tak właściwie jest współpraca i kompromis.

Spotkanie 10. – Mówienie komplementów
Wspólnie zastanowimy się czy mówienie komplementów i chwalenie kogoś jest potrzebne czy możemy z tego zupełnie zrezygnować. Poznamy sposoby reagowania na komplementy otrzymywane od innych oraz komplementowanie innych osób.

Spotkanie 11. – Rozpoczynanie rozmowy z rówieśnikiem i osobą dorosłą
Wspólnie opracujemy schemat rozpoczynania rozmowy. Dowiemy się czym różni się rozmowa z rówieśnikiem i osobą dorosłą.

Spotkanie 12. – Podsumowanie wszystkich spotkań, przypomnienie czego się nauczyliśmy

Formularz zgłoszeniowy

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku