Zapisy telefoniczne:

 • Poniedziałek-Sobota: 08:00-21:00

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

TUS – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży

Celem naszych zajęć jest pomoc dzieciom i nastolatkom w budowaniu dróg do lepszego rozumienia siebie oraz innych. Rozwijaniu i utrwalaniu niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu kompetencji społecznych.

W Treningu Umiejętności Społecznych skupiamy się na terapii wspierającej rozwój psychospołeczny oraz emocjonalny uczestników naszych zajęć. Dzięki specjalistycznemu treningowi, przeprowadzanemu pod okiem doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych trenerek TUS dzieci i nastolatkowie nabywają oraz utrwalają kompetencje z zakresu lepszej komunikacji , bardziej sprawnej kontroli własnej emocjonalności oraz większej elastyczności w rozwiązywaniu problemów jakie przynosi funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

TUS to tez okazja do pracy nad poprawą problemów z koncentracją, uczeniem się, które nieleczone doprowadzają do obniżenia wyników szkolnych oraz mogą trwale wpłynąć na obniżenie osiągnięć życiowych oraz samooceny.

W Treningu Umiejętności Społecznych pomagamy w takich problemach jak:

 • w problemach kontroli emocji i zachowań , zmiana zachowań niepożądanych na akceptowane w społeczeństwie
 • trudnościach z koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią
 • ADHD, ADD, zespołem Aspergera
 • trudnościach w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych
 • kłopoty i zaburzenia psychosomatyczne i nerwicowe

Jak wyglądają zajęcia TUS – Trening Umiejętności Społecznych?

W naszej poradni Trening Umiejętności Społecznych to regularne spotkania, odbywające się  raz w tygodniu, w  grupie od 5 do 8 uczestników.

Przykładamy dużą wagę do dbałości o systematyczność zajęć i niezmienność grupy, aby uczestnicy czuli się bezpiecznie, mając możliwość rozwijania swoich umiejętności w przewidywalnym dla nich środowisku, pracując z osobami, które darzą zaufaniem.

Czas trwania zajęć TUS to 1,5 godziny . Zajęcia z Treningiem Umiejętności Społecznych rozpoczynamy od rozmowy. Zachęcamy uczestników do opowiadania o sobie, np. próbie dzielenia się z innymi uczestnikami wydarzeniami z mijającego tygodnia. Początkowe zajęcia służą integracji, wzajemnemu zapoznaniu się uczestników i osób prowadzących. Jest to bardzo ważny etap, dzięki któremu uczestnicy oswajają się z nową dla nich sytuacją, co znacząco pozwala obniżyć ich poziom lęku oraz zaangażować się w zadania, które mają miejsce w następnych etapach treningu TUS. Na kolejnych spotkaniach, w  dzieci opowiadają o swoich uczuciach ,o tym co było dla nich ważne, jakie kwestie ich mniej interesowały i dlaczego.

Następnym etapem w Treningu Umiejętności Społecznych jest część merytoryczna. Zajęcia dostosowane są do potrzeb poszczególnych uczestników, w zależności od przeżywanych przez dzieci i nastolatków trudności. Jest to część treningu TUS, która jest „szyta na miarę”. Każde dziecko i nastolatek ma okazję na tym etapie skoncentrować się na problemach, które dotykają go najmocniej.

Na zakończenie w Treningu Umiejętności Społecznych TUS podsumowujemy co dziecku udało zmienić, przepracować. Trenerki udzielają informacji zwrotnych – np. na co udało się podczas zajęć dziecku zmienić oraz na czym w dalszym ciągu z ich punktu widzenia należy pracować.

Należy podkreślić, że w czasie całego Treningu Umiejętności Społecznych TUS dbamy o przyjazną pełną wzajemnej wyrozumiałości  atmosferę, zwracamy szczególną uwagę na pozytywną motywację , rozwój wiary we własne możliwości, wzajemny szacunek oraz naukę tolerancji i rozumienia różnic.

Jesteśmy od tego aby zadawać nam pytania. Jeśli nie macie Państwo pewności jaka forma pomocy będzie najbardziej wskazana dla Państwa dziecka zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

 

Trening umiejętności społecznych w Warszawie – program zajęć

Opis szkolenia:

Trening Umiejętności Społecznych – podczas cyklu dwunastu spotkań uczestnicy poznają i przećwiczą, za pomocą modelowania, wybrane umiejętności społeczne. Zajęcia będą oparte na pracy warsztatowej mającej na celu jak najbardziej zaktywizować i zaangażować uczestników. W trakcie poszczególnych spotkań będziemy zajmować się innymi umiejętnościami, jednak aby zachować pewnego rodzaju spójność każde z nich będzie miało podobną strukturę. Poruszane tematy będą dotyczyły między innymi tego w jaki sposób dbać o swoje emocje czyli rozpoznawać to co czujemy w danej sytuacji i dlaczego właśnie takie emocje pojawiają się w danym momencie. Nauczymy się również wyrażać różnego typu emocje w sposób, który jest bezpieczny, niekrzywdzący dla dziecka i jego otoczenia.  Jednym z bardzo ważnych aspektów naszego funkcjonowania w społeczeństwie jest stawianie granic oraz przestrzeganie granic drugiego człowieka, co również zostanie poruszone w trakcie Treningu Umiejętności Społecznych. Bardzo ważną umiejętnością jest reagowanie na agresję innych wobec nas oraz na ich zaczepki w taki sposób, aby nie potęgować negatywnego zachowania, z czym  bardzo duża część społeczeństwa ma problem. Podobnie jeśli chodzi o asertywność, zdarza się, że zachowania asertywne nie zawsze są postrzegane przychylnym okiem przez osoby z naszego otoczenia. Dlatego też bardzo ważne jest uświadomienie dzieciom, że mają całkowite prawo, aby zachowywać się w taki właśnie sposób, jeżeli nie mają na daną czynność ochoty. W naszym życiu zdarzają się sytuacje kiedy potrzebujemy pomocy innych ludzi, ponieważ nikt z nas nie jest całkowicie samowystarczalny. W związku z tym poruszymy temat proszenia innych o pomoc. Ułatwi to młodym ludziom znalezienie sposobu, aby w momencie krytycznym nie zostać samym. Te oraz wiele więcej umiejętności społecznych poznamy i przećwiczymy w trakcie naszych spotkań  na Treningach Umiejętności Społecznych.

Cele szkolenia:

 • Nauka wyrażania swoich emocji w sposób akceptowany przez społeczeństwo
 • Rozpoznawanie emocji swoich i innych w poszczególnych sytuacjach
 • Zrozumienie pojęcia „złość” i jej wyrażania
 • Uświadomienie istnienia granic między ludźmi
 • Nauka stawiania swoich granic i szanowanie granic innych
 • Poznanie sposobów reagowania na zaczepki i agresję innych wobec nas
 • Poznanie znaczenia słowa „asertywność”
 • Rozróżnianie zachowań agresywnych, asertywnych i uległych
 • Nauka rozpoznawania sytuacji w której powinniśmy prosić o pomoc
 • Zrozumienie pojęcia krytyka oraz informacja zwrotna
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Nauka komplementowania innych osób i reagowania na komplementy
 • Nauka schematu rozpoczynania rozmowy z innymi ludźmi

Korzyści z udziału w szkoleniu Trening Umiejętności Społecznych:

Uczestnik:

 • Dowie się jak dbać o swoje emocje i wyrażać je w sposób akceptowany przez społeczeństwo
 • Wypracuje rozpoznawanie emocji innych ludzi
 • Dowie się radzić sobie ze złością w sposób bezpieczny dla niego i jego otoczenia
 • Zrozumie pojęcie „złość”
 • Nauczy się stawiać granice oraz przestrzegać granice innych osób
 • Pozna sposoby reagowania na zaczepki/agresję innych
 • Zrozumie różnicę między zachowaniami agresywnymi, asertywnymi uległymi
 • Nauczy się prosić inne osoby o pomoc w sytuacji kiedy jej potrzebuje
 • Nauczy się wybierać osoby, które mogłyby udzielić nam pomocy
 • Zrozumie pojęcie „krytyka”
 • Wypracuje sposoby reagowania na krytykę ze strony innych
 • Dowie się w jaki sposób wyrażać komunikat zawierający krytykę
 • Pozna i zrozumie pojęcie „współpraca”
 • Nauczy się osiągać porozumienie w grupie
 • Zdobędzie umiejętność komplementowania/chwalenia innych osób
 • Pozna sposoby reagowania na otrzymane komplementy
 • Wypracuje „schemat” rozpoczynania rozmowy z rówieśnikiem jak i z osobą dorosłą

 

Szkolenie skierowane jest do: Dzieci i młodzieży, którzy zostaną podzieleni na grupy wiekowe 4-6 lat,  7-9 lat, 10-12 lat oraz 13-15 lat. Prowadzimy podział na grypy wiekowe, dla których odpowiednio modyfikujemy program, biorąc pod uwagę umiejętności, zasoby dzieci i nastolatków oraz charakterystyczne dla danego wieku kryzysy rozwojowe. 

Trening Umiejętności Społecznych jest szczególnie kierowany do osób mających problem z kontrolowaniem swoich emocji, których zachowania nie są akceptowane społecznie; mających trudności z koncentracją, pamięcią, uczeniem się, nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi oraz budowaniu relacji społecznych. Trening jest przeznaczony również dla dzieci z diagnozą ADHD, ADD czy zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami.

 

Program szczegółowy: 

Spotkanie 1. Zajęcia integracyjne.
Głównym celem tego spotkania jest zapoznanie uczestników, nauka imion, integracja grupy. Wspólnie opracowujemy system zasad panujących na zajęciach oraz kontrakt, który zostaje podpisany przez wszystkich uczestników.

Spotkanie 2. Rozpoznawanie emocji swoich i innych
Podczas tego treningu dowiadujemy się co mogą oznaczaj odczuwane w danym momencie emocje i jak je rozróżniać.
Uczymy się rozpoznawać i reagować na emocje innych ludzi.

Spotkanie 3. – Wyrażanie/radzenie sobie z emocjami negatywnymi (głównie złość)
W trakcie tego spotkania dzieci dowiadują się w jaki sposób mogą wyrażać swoje emocje, aby było to akceptowane przez społeczeństwo. Skupiamy się głównie na złości lecz nie zapominamy, że odczuwamy również inne emocje, które również należy okazywać.

Spotkanie 4. – Stawianie granic oraz przestrzeganie ich w stosunku do innych ludzi
Dowiemy się, że warto stawiać granice innym, ale też szanować granice innych ludzi. Nauczymy się też określać granice własnej fizyczności.

Spotkanie 5. – Reagowanie na zaczepki innych
Dowiemy się w jaki sposób zareagować kiedy inne osoby  nas zaczepiają, ale również kiedy są w stosunku do nas agresywne.

Spotkanie 6. – Asertywność
Poruszymy temat tego czym jest postawa asertywna i czym różni się ona od zachowań agresywnych czy uległych. Zastanowimy się czy asertywność jest nam potrzebna i jakie może nieść za sobą korzyści.

Spotkanie 7. – Proszenie o pomoc
W trakcie zajęć nauczymy się rozpoznawać sytuacje, w których powinniśmy prosić o pomoc. Nauczymy się wybierać osobę, która może nam pomóc oraz opracujemy schemat proszenia o pomoc.

Spotkanie 8. – Reagowanie na krytykę i wyrażanie krytyki wobec innych
Nauczymy się rozpoznawać krytykę uzasadniona oraz nieuzasadnioną. Poznamy sposoby w jakie możemy zareagować na krytykę innych oraz w jaki sposób wyrażać krytykę skierowana do innych osób.

Spotkanie 9. – Współpraca w grupie
Poruszymy temat podejmowania decyzji na drodze ogólnego porozumienia. Dowiemy się czym tak właściwie jest współpraca i kompromis.

Spotkanie 10. – Mówienie komplementów
Wspólnie zastanowimy się czy mówienie komplementów i chwalenie kogoś jest potrzebne czy możemy z tego zupełnie zrezygnować. Poznamy sposoby reagowania na komplementy otrzymywane od innych oraz komplementowanie innych osób.

Spotkanie 11. – Rozpoczynanie rozmowy z rówieśnikiem i osobą dorosłą
Wspólnie opracujemy schemat rozpoczynania rozmowy. Dowiemy się czym różni się rozmowa z rówieśnikiem i osobą dorosłą.

Spotkanie 12. – Podsumowanie wszystkich spotkań, przypomnienie czego się nauczyliśmy

 

Prowadzący zajęcia treningu umiejętności społecznych w Warszawie:

Karolina Moraczewska – Borkowska – psychoterapeuta, trener Treningu Umiejętności Społecznych

Katarzyna Sereda – psychoterapeuta, trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Kontroli Złości

Klaudia Fugas – psychoterapeuta, trener Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Kontroli Złości

 

Miejsce: Centrum Nowa
Cena: 999 zł (cena obejmuje cykl 12 spotkań 90-minutowych)

 

Dlaczego TUS w naszym ośrodku?

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów TUS pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Realizowany program został dostosowany do warunków pandemii Covid-19 i poszerzony o umiejętność relaksacji, która jest obecnie szczególnie potrzebna. Każdy trening został specjalnie skonstruowany, aby dzieci były na nim zaciekawione oraz zaangażowane w proponowane aktywności. Zajęcia dostosowane są do trudności i potrzeb dzieci, z jakimi się zgłaszają. Dołącz już teraz!

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl