Zapisy telefoniczne:

 • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Psychoterapia indywidualna

Czym jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna jest spotkaniem pomiędzy osobą, która uznaje, że potrzebuje pomocy, a psychoterapeutką lub psychoterapeutą, który tej pomocy udziela. W atmosferze wzajemnego zrozumienia oraz bezpieczeństwa powstaje możliwość omówienia przez pacjenta przeżyć oraz wydarzeń, które powodują jego cierpienie, są dla niego niezrozumiałe i kłopotliwe. Psychoterapia indywidualna jest okazją zarówno do pracy nad bieżącymi problemami, jak i do ujawnienia sytuacji z przeszłości, np. relacji z ważnymi osobami, takimi jak rodzice czy rodzeństwo. Większa świadomość własnej przeszłości umożliwia dostrzeżenie i zrozumienie powielanych przez pacjentów w teraźniejszości szkodliwych wzorców myślenia, przeżywania i zachowania. Wspomniane wzorce czy schematy często w znaczący sposób wpływają na trudności w  budowaniu satysfakcjonujących relacji międzyludzkich, wzmagając u osób które ich doświadczają uczucia przygnębienia, lęku i zagubienia.

Sygnałami tego typu, trudnych do dostrzeżenia poza gabinetem terapeutycznym myśli, przekonań czy wyobrażeń mogą być, na przykład trudne do zrozumienia emocje, które utrzymują się pomimo braku racjonalnych przesłanek. Dzięki szczerej rozmowie ze specjalistą pacjent ma możliwość doświadczenia i zrozumienia własnych uczuć, poznania źródła ich pochodzenia. Psychoterapia indywidualna może zwiększyć świadomość i akceptację własnej przeszłości, prowadząc do trwałej zmiany wzorców przeżywania i postępowania korzystających z niej osób. Ten rodzaj pracy pomaga w radzeniu sobie z problemami w relacjach z bliskimi osobami, a także umożliwia zrozumienie i rozwiązanie kłopotów, które wiążą się z pracą zawodową czy rozwojem osobistym.

Pierwszy krok czyli konsultacja psychologiczna

psychoterapia warszawa centrum nowa

Konsultacja psychologiczna to pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, które odbywa się w gabinecie terapeutycznym. Podczas niego osoba zgłaszająca się na wizytę przedstawia opis przeżywanych przez siebie trudności. Psychoterapeuta poprzez uważne słuchanie, odpowiednie pytania oraz kierowanie rozmową stara się zrozumieć istotę przedstawianych problemów. Na podstawie rozmów, które odbywają się najczęściej podczas kilku konsultacji psychologicznych terapeuta zdobywa wiedzę pomocną do zaproponowania interwencji terapeutycznej dostosowanej do specyfiki problemów, z którymi boryka się pacjent. Specjalista sprawdza również czy psychoterapia indywidualna jest najbardziej skuteczną metodą zaradzenia zgłaszanym przez klienta problemom. Są na przykład inne metody pracy, takie jak terapia par, terapia rodzin, interwencja kryzysowa, coaching, treningi i warsztaty psychologiczne, które mogą okazać się w wielu przypadkach bardziej skuteczne i mniej czasochłonne.

Koniec konsultacji wyznacza zawarcie pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą kontraktu terapeutycznego. Polega on na szczegółowym omówieniu i ustaleniu celu oraz metod dalszej współpracy oraz doprecyzowaniu organizacyjnej strony spotkań. Przed rozpoczęciem współpracy omawiane są kwestie dotyczące poufności, bezpieczeństwa oraz wszelkie kwestie, które niepokoją pacjenta lub są dla niego niejasne.

Najbardziej skutecznym i miarodajnym sposobem pomocy jest spotkanie ze specjalistą, dlatego zachęcamy do umówienia się na bezpośrednią wizytę i rozmowę.

Często momentem, w którym decydujemy się na psychoterapię indywidualną jest nasilające się poczucie bezsilności i niemocy w walce z problemami. Wiele osób pojawiających się na konsultacji psychologicznej relacjonuje doświadczanie trudnych do zniesienia uczuć: złości, smutku czy też utrudniającego codzienne czynności niepokoju. Nie zawsze jednak silne emocje są przyczyną wizyty u psychoterapeuty. Zdarza się, że to najbliżsi- rodzina czy znajomi zachęcają daną osobę do wizyty u psychoterapeuty,  widząc w jej kłopotach podłoże natury psychologicznej. Poniżej przedstawiamy listę problemów, w których psychoterapia indywidualna może być pomocna.

 • poczucie obniżonego nastroju, uporczywego smutku, braku radości z życia
 • kryzys emocjonalny związany z relacją partnerską, problemami w pracy lub w rodzinie
 • brak pewności siebie, obniżone poczucie własnej wartości
 • silny stres, lęk, niepokój
 • kłopoty z kontrolowaniem własnej agresji, nadmierna konfliktowość
 • doświadczanie lub stosowanie przemocy
 • poczucie osamotnienia, trudność w budowania satysfakcjonujących relacji z innymi osobami, wycofywanie
 • trudności związane z uzależnieniem, współuzależnieniem lub/i dorastaniem w rodzinie dotkniętej problemem uzależnienia (DDA)
 • problemy dotyczące zaburzeń odżywiania, nadwagi, otyłości, anoreksji, bulimii
 • problemy ze snem, chroniczne zmęczenie
 • choroby somatyczne o podłożu psychicznym
 • potrzeba zmiany, wyjścia z życiowego impasu, poczucie wypalenia
 • trudności w podejmowaniu decyzji, nadmierna niepewność
 • potrzeba lepszego zrozumienia własnych emocji oraz zachowań
 • potrzeba odnalezienia sensu, celu w życiu

Formularz zgłoszeniowy

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku