Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

O nas

Warszawskie Centrum Psychoterapii Centrum Nowa to zespół doświadczonych psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów oraz trenerów umiejętności psychospołecznych.

Naszym wspólnym celem jest profesjonalna i skuteczna pomoc, która jest adekwatna do specyfiki i natężenia problemów, z którymi borykają się nasi Klienci. Niezależnie czy potrzebna jest Państwu konsultacja psychologiczna, psychoterapia indywidualna, psychoterapia par czy też wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej, w naszej poradni znajdziecie Państwo zespół doświadczonych i co nie mniej ważne, zaangażowanych w swoją pracę specjalistek i specjalistów.

Ideą stworzenia naszej placówki jest pomoc rodzinie, dlatego terapia rodzin, terapia par oraz terapia dzieci i młodzieży są sposobami pracy, do których przykładamy dużą wagę.

W warszawskim centrum psychoterapii Centrum Nowa kryzysy małżeńskie oraz problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą pomogą Państwu zrozumieć i opanować psycholodzy, którzy mają do tego odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie kierunkowe poparte szkoleniami i certyfikatami. Pracują u nas specjaliści z takich dziedzin jak:  psychoterapia indywidualna dorosłych,  psychoterapia dzieci i młodzieży, psychoterapia par,  terapia rodzinna, psychiatria (w tym psychiatra dzieci i młodzieży), wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa.

Ważną częścią naszej działalności jest pomoc dzieciom i nastolatkom w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości oraz satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. W osiągnięciu tych celów, oprócz psychoterapii indywidualnej czy rodzinnej, często bywa bardzo pomocny Trening Umiejętności Społecznych (tzw. TUS). Przeznaczony jest on dla dzieci, którym trudno przychodzi odnalezienienie się w grupie rówieśniczej. Często są to dzieci z diagnozami takimi jak: zaburzenia zachowania, nadpobudliwość psychoruchowa połączona z trudnościami w koncentracji uwagi (ADHD, ADD) czy zespół Aspergera.

Nie zapominamy oczywiście o dorosłych, dlatego stworzyliśmy sprofilowaną do ich potrzeb ofertę szkoleń pomocnych w przezwyciężaniu codziennych problemów, które może pomóc rozwiązać psycholog. Nasze doświadczenie pokazuje, że najczęściej kłopoty te związane są z relacjami partnerskimi, rodzinnymi czy też problemami interpersonalnymi w szkole lub pracy zawodowej. Bardzo przydatnymi w dzisiejszych, pełnych napięcia i niepokoju czasach są; Trening Antystresowy, Trening Asertywności, oraz Trening Zastępowania Agresji (TZA, inaczej ART), dedykowany osobom, których problemem jest trudność w opanowaniu agresji czy przemocy.

Zespół  poradni Centrum Nowa składa się z psychologów reprezentujących różne nurty i podejścia psychoterapeutyczne. Dlatego, już pierwsza wizyta w naszym gabinecie daje unikalną okazję do tego, aby rozmawiał z Państwem psychoterapeuta (psychoterapeutka) pracujący w nurcie terapeutycznym, który jest dedykowany do specyfiki Państwa problemów. Kiedy trudność dotyczy rodziny czy pary z reguły pierwszą konsultację prowadzi, posiadający niezbędne przeszkolenie w tym zakresie terapeuta par i rodzin. Jeśli potrzebne jest Państwu spotkanie sam na sam to konsultację poprowadzi specjalizujący się w tego typu pracy terapeuta indywidualny.

Podczas pierwszego spotkania z psychologiem (którym jest z reguły konsultacja indywidualna, konsultacja par lub konsultacja rodzin) może okazać się, że kluczowy jest, wcześniej nie brany pod uwagę, problem uzależnienia. W takich przypadkach zalecana jest psychoterapia uzależnień, którą w naszym ośrodku prowadzi odpowiedni specjalista- terapeuta uzależnień. Podobnie wygląda sytuacja ze zjawiskiem przemocy. Zarówno osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, jak i mają problem z kontrolowaniem własnej agresji wobec bliskich znajdą u nas pomoc doświadczonych psychoterapeutów posiadających certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wiele osób, które przychodzą  do naszej poradni czuje, że potrzebne jest im wsparcie psychologiczne w nagłej i przejściowej sytuacji kryzysowej. Osoby te często przeżywają silny i niezrozumiały dla nich lęk, niepewność, poczucie smutku i zagubienia. Emocje te mogą być związane z niespodziewanymi problemami w relacjach z partnerem lub partnerką. Często mogą również dotyczyć bieżących problemów w szkole lub pracy. W takich sytuacjach pomocny jest psycholog bądź psychoterapeuta, w którego ofercie są: wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa lub psychoterapia krótkoterminowa.

Psychoterapia daje również unikalną okazję do ujawnienia przeżyć oraz wydarzeń dotyczących przeszłości, np. relacji z matką, ojcem. Stwarza warunki do tego, aby w bezpiecznej atmosferze gabinetu terapeutycznego, wspólnie z psychologiem, przyjrzeć się  trudnościom dotyczącym teraźniejszości, np. kłopotom w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, przyczynom obniżonego nastroju, silnego leku. Często podłożem tego typu trudności są nieświadomie powielane schematy, które uniemożliwiają ludziom zmianę na lepsze, powodując frustrację, przygnębienie i utratę nadziei. Psychoterapia indywidualna, umożliwia ponowne przeżycie przeszłości, pomaga w  dostrzeżeniu i zrozumieniu problematycznych wzorców myślenia i zachowania. Tego typu praca wymaga zaangażowania, czasu oraz cierpliwości zarówno pacjenta jak i psychoterapeuty. Jej efektem jest nie tylko doświadczenie ulgi, ale także trwała zmiana perspektywy myślenia, wzorców zachowania i przeżywania uczestniczącej w niej osoby. Ten rodzaj pracy terapeutycznej to psychoterapia średnioterminowa lub długoterminowa.

Oferujemy Państwu:

  • Konsultacje psychologów dla dorosłych, dzieci i młodzieży
  • Konsultacje psychiatrów  dla dorosłych, dzieci i młodzieży
  • Psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową oraz par
  • Interwencję oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych
  • Treningi umiejętności psychospołecznych dla dorosłych, dzieci i młodzieży
  • Wykłady i warsztaty tematyczne, dotyczące umiejętności wychowawczych dla rodziców, sposobów radzenia sobie z agresją (ART), stresem, przemocą, wypaleniem zawodowym oraz lękiem

Pomimo tego, że centrum psychoterapii Centrum Nowa mieści się w Warszawie, dzięki pracy przez internet ( głównie Skype i Zoom ) oferujemy pomoc osobom na całym świecie. Prowadzimy również działalność edukacyjną i szkoleniową w formie specjalistycznych treningów, wykładów oraz warsztatów, które realizujemy w wielu miejscach Polski.

Zapraszamy do kontaktu.

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku