Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Choroba afektywna dwubiegunowa

Czym jest choroba afektywna dwubiegunowa?

Choroba afektywna dwubiegunowa (czyli w skrócie ChAD) to przypadłość, która statystycznie dotyczy 2,4% społeczeństwa. Wśród osób które dotknęła, są zarówno hollywoodzcy aktorzy, wielcy potentaci firm, jak i osoby które na co dzień spotykamy nie mając wiedzy, jak cierpią z powodu jej objawów.

Postawienie diagnozy ChAD powinno należeć tylko do specjalisty, czyli psychiatry. Nie można samodzielnie podjąć się takiego badania, tym bardziej opierając się wyłącznie na informacjach zaczerpniętych z zewnętrznych źródeł. Choroba afektywna dwubiegunowa przybiera dwie postaci: depresji oraz manii czy hipomanii, czyli stanu podwyższonego nastroju, dlatego jest trudna do diagnozy. Tylko dłuższa obserwacja i leczenie przy podjętej współpracy z wykwalifikowanym specjalistą pozwala określić, czy ma się do czynienia z ChAD.

Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się odczuwaniem skrajnych stanów emocjonalnych: krańcowo pozytywnych w postaci podwyższonego, euforycznego nastroju na zmianę ze znacznie obniżonym afektem w postaci silnego smutku i braku odczuwania przyjemności. Podwyższony nastrój nazywany jest epizodem maniakalnym, a obniżony – epizodem depresyjnym. Epizody te mogą różnić się intensywnością: od łagodnych po silne. Wpływają one na sposób myślenia, emocje i zachowanie danej osoby. Zmienność nastrojów w ChAD nie podlega jednemu wzorcowi, u każdej chorującej osoby może przebiegać inaczej.

Osoby najczęściej szukają pomocy i zgłaszają się do psychiatry z objawami depresji, a specjalista oprócz farmakoterapii zaleca pacjentowi  psychoterapię indywidualną. Aby choroba nie rozwijała się, bardzo ważne jest zadbanie o akceptację wśród najbliższych oraz fachową pomoc psychologiczną. Taka forma leczenia zachowawczego potrafi być skuteczna i ulżyć cierpiącemu w rozumieniu stanów, których doświadcza.

Epizody manii

Epizod manii można opisać jako nadzwyczajnie podwyższony nastrój, euforyczny, charakteryzujący się silnym napędem lub też stanami nadmiernej irytacji i drażliwości. W przebiegu ChAD mogą występować również stany hipomaniakalne, które w porównaniu do manii, są stanami o mniejszym nasileniu objawów. Granica między hipomanią a manią jest cienka, w związku z czym istnieje możliwość pogłębienia się intensywności nastroju do poziomu manii. Epizody manii mogą być leczone ambulatoryjnie, pod warunkiem, iż osoba chora pozostaje w kontakcie z rzeczywistością.

Objawy manii to m.in.: drażliwość, zmniejszona potrzeba snu i jedzenia, przyśpieszenie myślenia, często prowadzące do rozkojarzenia czy gonitwy myśli, pomysłów, lekkomyślne działania, nierespektowanie norm społecznych, lekceważenie ryzyka i zwiększony popęd seksualny

Epizod depresji

Objawy epizodu depresyjnego w przebiegu choroby dwubiegunowej zasadniczo są takie same jak w przypadku depresji, jednak w przypadku ChAD często zdarza się, iż obniżenie nastroju następuje bardzo szybko, osiągając znaczne nasilenie nawet w ciągu kilku dni.

Jakie są główne typy ChAD?

W chwili obecnej wyróżniamy następujące podtypy choroby afektywnej dwubiegunowej a są to:

  • typ I choroby afektywnej dwubiegunowej – wówczas mamy do czynienia z bardzo licznymi epizodami depresyjnymi (smutek, przygnębienie, odseparowanie od innych itp.) i mniejszą liczbą epizodów manii. Epizody depresyjne występują znacznie częściej niż epizody manii
  • typ II choroby afektywnej dwubiegunowej – cechuje bardzo często występujące epizody depresyjne z mniejszą liczbą epizodów manii
  • typ III choroby afektywnej dwubiegunowej – występujące epizody depresji oraz manii wywołane są najczęściej na skutek zażywanych, w zbyt wysokich dawkach leków przeciwdepresyjnych. Konieczne jest zatem stosowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza  i zgłaszanie wszelkich problemów w trakcie ich zażywania.
  • mania jednobiegunowa, której towarzyszą liczne stany maniakalne, bez stanów depresyjnych. Jest to postać występująca bardzo sporadycznie.

Właściwie i szybko postawiona diagnoza pozwala na precyzyjne leczenie i pomoc pacjentowi. W przypadku tej choroby nawroty, po wcześniejszym okresie remisji są bardzo częste. Osobom chorym na ChAD potrzebne jest wsparcie a nie ocenianie, z którym niestety często się spotykają.

Szczególna rolę w przyczynach powstania choroby afektywnej dwubiegunowej upatruje się w konfiguracji genów (podłoże genetyczne), czego nie jesteśmy w stanie zmienić. Kluczową rolę odgrywają także neuroprzekaźniki, a dokładnie ich zaburzona równowaga w mózgu (w szczególności dopamina, serotonina czy noradrenalina) oraz różnego rodzaju choroby somatyczne. W ostatnim czasie zwrócono także uwagę na rolę czynników środowiskowych oraz społecznych w powstawaniu choroby oraz jej przebiegu.

Jest to choroba przewlekła i nawracająca, dlatego zaliczana jest do bardzo częstych przyczyn trudności w rozwoju zawodowym, a czasami niezdolności do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie, w takim stopniu w jakim chorujący by sobie życzył. Nieleczona choroba prowadzi do silnego pogarszania się stanu zdrowia psychicznego osoby.  Należy pamiętać o regularnych wizytach u lekarza oraz terapii.

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku