Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Terapia dla par

Psychoterapia par, terapia małżeństw Warszawa

Zmiana, kryzys, terapia dla par

Zmiana i idący za nią kryzys wynika z samej natury relacji międzyludzkich. Po części związane jest to z samym procesem rozwojowym człowieka, jego biologią. W pewnym stopniu zmiana w parze odpowiada zmianom otoczenia wokół nas, na przykład zmieniającym się wzorcom i normom pochodzącym z kultury w której żyjemy.

Po prostu w różnych okresach życia mamy odmienne problemy, potrzeby, nadzieje, wyobrażenia dotyczące przyszłości, w tym przyszłości w relacji z partnerem czy partnerką. Te początkowe zagadnienia mogą wydawać się mało odkrywcze, wręcz banalne. Stanowią one jednak źródło częstych nieporozumień w parach.

Nieugłaśniane lub nieumiejętnie rozwiązane konflikty, różnice poglądów, wyobrażeń mogą doprowadzić do głębokich kryzysów, również tych kończących się rozstaniem. Z pewnego punktu widzenia patrząc, to w jaki sposób pary radzą sobie z kryzysami stanowi o jakości ich relacji i koniec końców satysfakcji z bycia razem obojga (obu) partnerów (partnerek).

terapia dla par

Często pierwszym, intuicyjnym krokiem, jaki robią osoby przeżywające kryzys małżeński lub partnerski jest rozmowa z zaufaną osobą, np. przyjaciółką, rodzeństwem, rodzicem. Jest to ważny etap na drodze do zmiany, ponieważ pomaga on zdefiniować problemy oraz daje ujście nagromadzonym emocjom. Efektem takiej rozmowy może być poczucie ulgi, wynikające z faktu bycia wysłuchanym i wspieranym przez bliską osobę, czy też z możliwości pozbycia się przynajmniej części trudnych do wytrzymania emocji.

Najczęściej  podczas tego typu spotkań osoba doświadczająca kryzysu małżeńskiego lub partnerskiego słyszy wyrażane przez innych opinie oraz diagnozy na temat tego co jest problemem w jej relacji (a w zasadzie najczęściej kto jest problemem) oraz sugestie dotyczące działań, które należy podjąć aby sytuację zmienić na lepsze.

Wiele osób podczas konsultacji wstępnych do terapii par informuje, że bezskutecznie próbowali wcielić owe sugestie i pomysły w życie. Często nie zważając na brak współpracy ze strony  partnera czy partnerki, trzymali się oni własnych założeń i koncepcji na rozwiązania problemów w parze, uznając je za proste, skuteczne i możliwe do osiągnięcia. Takie nastawienie może powodować, że partnerzy przez wiele lat doświadczają wzajemnej wrogości i agresji, a w efekcie smutku i poczucia osamotnienia.

Pomimo tego, że samodzielne próby rozwiązania konfliktów wydają się naturalnym odruchem w sytuacjach kryzysowych, w wielu wypadkach tego typu postępowanie zawodzi, doprowadzając partnerów do rozpaczy i bezsilności. Jest to dobry moment na zastanowienie się nad skorzystaniem z  profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Takie wspólne zastanawianie się może również mieć miejsce w gabinecie psychoterapeuty.

Psychoterapia par, terapia małżeńska czyli kolejny krok na drodze do zmiany

Terapia dla  par, terapia małżeńska.  Najczęstsze problemy zgłaszane przez pary poszukujące pomocy:

  • powtarzające się kłótnie, wzajemna trudna do okiełznania agresja i wrogość, częsty krytycyzm
  • utrzymujące się poczucie osamotnienia, niezrozumienia przez partnera/ partnerkę
  • zniechęcenie do wspólnych rozmów, spędzania czasu razem, wycofanie się z kontaktu
  • poczucie zobojętnienia, wypalenia, rutyny, częste myśli to rozstaniu, izolacji
  • zdrada, poczucie braku lojalności partnera, brak zaufania
  • uzależnienie lub nadużywanie środków psychoaktywnych, zaburzenia jedzenia, snu
  • niesatysfakcjonujące życie intymne, zaniechanie współżycia
  • obniżony nastój jednego lub obojga (obu) partnerów/ partnerek, stany depresyjne
  • nierozwiązane kryzysy wpływające na poczucie napięcia i wzajemnej wrogości, m. in. trudności w ustaleniu podziału zadań w parze, trudności separacyjne z rodzinami pochodzenia jednego lub obojga parterów, utrata pracy, narodziny lub usamodzielnienie się dziecka, zamieszkanie razem, przewlekła choroba

Zespół Centrum Nowa – Centrum psychoterapii indywidualnej i terapii par Warszawa

Kiedy napięcie emocjonalne i wzajemna wrogość są nasilone parom jest bardzo trudno znaleźć drogę do zrozumienia przyczyn kłopotów, których doświadczają. W takich sytuacjach wiele osób ma poczucie, że odtwarza w schematyczny sposób wzorce komunikacji (kłótni), które nie przynoszą porozumienia. Ich efektem są kolejne skrzywdzenia, zachęcające do zwiększania wzajemnego dystansu, co z kolei dodatkowo utrudnia komunikację, nasilając kryzys.

W takich momentach często jedynym sposobem na przywrócenie równowagi i wyjście ze spirali wzajemnych oskarżeń jest pomoc z zewnątrz.

Psychoterapia par ma za zadanie umożliwienie parom rozmowy na kłopotliwe i wywołujące silne emocje tematy. W bezpiecznych warunkach gabinetu terapeutycznego przy wsparciu ze strony specjalisty pary powoli odzyskują możliwość bezpiecznej komunikacji oraz zrozumienia powodów ich trudności, uprzedzeń i ograniczeń. Dzięki tym umiejętnościom możliwa jest próba odbudowania więzi, która często jest mocno nadszarpnięta przez długotrwały kryzys.

Praca terapeutyczna polega na odkryciu i zrozumieniu szkodliwych dla pary schematów myślenia, przeżywania i postępowania, które najczęściej wiążą się lub bezpośrednio wypływają z historii rodzin, z których partnerzy pochodzą. Terapeuci par zakładają, równy udział  każdego z partnerów w tworzeniu ich relacji. Stąd też praca terapeutyczna koncentruje się na próbie przyjrzenia  się oraz zrozumienia tego co partnerzy budują wspólnie, jaki razem nadają kształt ich związkowi (np. jakie normy, przekonania czy niepisane zasady są przez nich utrwalane). Ten rodzaj pracy wpływa na poprawę funkcjonowania związku jako całości, przynosząc korzyść obojgu partnerom.

Ideą przyświecającą terapii par jest nie tylko zapobieganie obecnym kryzysom, z którymi pary przychodzą na psychoterapię, ale przede wszystkim dostarczenie nowego rozumienia oraz wspólnych doświadczeń i umiejętności, które pary mogą wykorzystać w przyszłości. To rozumienie staje się często zasobem pary. Partnerzy w przyszłych kryzysowych sytuacjach mogą do niego powrócić, samodzielnie radząc sobie z kryzysami jakie przynosi życie we dwoje.

Psychoterapia par może zaowocować wzrostem wzajemnego zaufania, zrozumienia oraz zaangażowania w relację. Bywa jednak, że w przypadkach długotrwałych konfliktów dochodzi do zbyt głębokich zranień oraz nadużyć i partnerzy często pomimo wysiłków dążących do utrzymania relacji podejmują decyzję o rozstaniu.

Małżeństwa i pary, które przeczuwają, że w ich związku dzieje się coś złego zachęcamy, aby nie zwlekały i umówiły się na pierwszą wizytę konsultacyjną.

1. Zacznij od ustalenia, dlaczego nie chce iść na terapię

Istnieje wiele powodów, dla których ktoś może nie chcieć iść na terapię. W tej sytuacji pierwszym krokiem powinno być wysłuchanie obaw partnera. Następnie można spróbować odpowiedzieć na niektóre z ich obaw.

2. Twój partner postrzega terapię jako “karę”

Terapia nigdy nie powinna być czymś, czym grozi się partnerowi lub do czego zmusza się go poprzez postawienie ultimatum. Jeśli czuje, że terapia jest karą, spróbuj przeformułować, dlaczego chcesz iść.

3. Nie chce powiedzieć obcej osobie o swoich problemach

Wiele osób nie lubi idei dzielenia się intymnymi tematami z obcą osobą. Jeżeli Twój partner tak właśnie się czuje, postaraj się go zrozumieć i być współczującym.

4. Partner nie chce być atakowany

Kiedy pary przychodzą po raz pierwszy, zazwyczaj mówią rzeczy pt. „cóż, gdybyś przestał robić to…” lub „Nigdy nie”. To nakłada winę na partnera, a nikt przecież nie chce być atakowany – zwłaszcza przy obcej osobie. Staraj się pamiętać, że celem terapii nie jest tylko wyładowanie swoich żalów. Jest nim uzyskanie pomocy.

Jeżeli pomimo Twoich, najlepszych intencji druga strona nadal nie chce skorzystać z terapii par, zawsze pozostaje Tobie możliwość pracy nad związkiem na spotkaniach indywidualnych. Terapia indywidualna często przynosi bardzo dobre rezultaty.

Formularz zgłoszeniowy

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku