Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Terapia dla par

Psychoterapia par, terapia małżeństw Warszawa

Jeśli jesteś zaniepokojony, ponieważ ty i twój partner kłócicie się i czujesz, że potrzebujesz wsparcia, terapia dla par może być odpowiednim rozwiązaniem. Praca z wyszkolonym terapeutą może nauczyć was oboje skutecznych metod komunikacji, które wzmocnią wasz związek. Wiele par się kłóci, jest to naturalny element związku. Jeśli jednak kłótnie zdarzają się codziennie, jest to wasz jedyny sposób na radzenie sobie lub wręcz kończy się rękoczynami lub urazami, korzystne dla was może być poszukanie wsparcia. W takich przypadkach terapia par może naprawdę pomóc.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa terapia par oraz terapia par online.

Czy terapia dla par jest skuteczna?

Badania pokazują, że terapia par pozytywnie poprawia 70% relacji. Ze specjalistą od zdrowia psychicznego możecie nauczyć Cię nowych umiejętności relacyjnych, identyfikować niezdrowe zachowania i rozwijać umiejętności komunikacji.

Pary podczas terapii, zamiast skupiać się na walce, mogą skupić się na lepszej komunikacji, gdy pojawiają się nieporozumienia. Podczas takich wizyt można nauczyć się aktywnie słuchać, słysząc, co partner ma do powiedzenia i dając mu przestrzeń do wypowiedzenia swojego zdania.

Dzięki terapii par możecie chcieć przyjrzeć się obu stronom kłótni. Zidentyfikować możecie wzorce swoich zachowań, wzajemne mechanizmy obronne, które prowadzą was do konfliktu. Odpowiecie sobie na takie pytania, jak: „Czy stresujecie się miesięcznymi rachunkami lub kwestiami zdrowotnymi? Czy nie zgadzacie się co do sposobu wychowywania dzieci? Czy czujesz się przytłoczeni innymi obowiązkami rodzinnymi?”

Niezależnie od tego, co się dzieje, można każdą z tych obaw wnieść do terapii. Dzięki temu możesz zidentyfikować obszary, nad którymi ty i twój partner moglibyście się popracować i zastanowić się, co by było w tym wypadku pomocne.

lękowy styl przywiązania

Czy partnerzy mogą uczestniczyć w sesjach razem?

Sesje dla par są często prowadzone wspólnie. W niektórych przypadkach terapeuta może umówić się z obojgiem w cztery oczy na pojedyncze spotkania indywidualne, aby przedyskutować wszelkie uczucia, o których partner nie mógł powiedzieć przy nim. Dzięki tym metodom terapeuta może obserwować wasz związek i zgłębić wgląd w mocne i słabe strony Waszego związku. Może również działać jako neutralny mediator w trakcie rozwiązywania konfliktu.

W innych przypadkach, ty i twój partner możecie mieć indywidualnego terapeutę poza terapią par. Możesz zdecydować się na wniesienie tematów z indywidualnych sesji terapeutycznych do terapii par, ale to zależy od Ciebie.

Zauważ, że to, co działa dla innych związków, może nie przynieść korzyści twojemu związkowi. Terapia par może pomóc Ci spojrzeć na swój związek bez dokonywania porównań. W ten sposób można pracować przez swoje konflikty w sposób spersonalizowany.

Jak wygląda terapia par online w Centrum Nowa?

Dokładny proces terapii par online będzie się różnić, w zależności od terapeuty, który je prowadzi. Ogólnie rzecz biorąc, możesz spodziewać się spędzenia od 60 do 90 minut na sesji wideo z psychoterapeutą specjalizującym się w leczeniu par. W tym czasie terapeuta będzie pracował z Tobą i Twoim partnerem, aby opracować cele i sposoby wzmocnienia waszego związku i zmniejszenia konfliktów. Sesje odbywają się zwykle co tydzień.

Czy terapia par online jest skuteczna?

Osoby, które zdecydowały się na terapię online, zgłaszają podobny poziom satysfakcji z leczenia, jak osoby, które wybierają terapię prowadzoną stacjonarnie. Dla niektórych par, terapia online jest jedynym możliwym sposobem na spotkanie się z terapeutą, dlatego taka forma pomocy może być nieoceniona.

Terapia par online dla jest fantastycznym rozwiązaniem, ale nie jest ona dla wszystkich. Jeśli u jednego lub obojga z Was zdiagnozowano poważne zaburzenie nastroju lub schizofrenię, usługi online nie będą wtedy najlepszym rozwiązaniem. Platformy terapii online mogą nie zapewniać wsparcia potrzebnego zarówno podczas pracy z problemami w związkach, jak i poważnymi problemami ze zdrowiem psychicznym.

Dokładnie tak samo jest ze związkami, w których występuje przemoc domowa. Terapia par online w takiej sytuacji nie jest odpowiednia Dzieje się tak, ponieważ niektóre rozmowy w terapii par mogą zakończyć się eskalacją przemocy. Zamiast tego konieczne jest, aby każdy partner poszukiwał terapii osobno – na terapii indywidualnej.

Sukces lub porażka w terapii może zależeć od tego, w jakim stopniu oboje partnerzy są skłonni zaangażować się w techniki terapii par i ćwiczenia. Jeśli jeden lub oboje nie chcą się zaangażować i zapewnić zobowiązanie do procesu dokładnie, może nie skorzystać tak bardzo, jak byś z pozytywnym nastawieniem.

Proces terapii par może wymagać wysiłku z obu stron. Możesz dowiedzieć się o obszarach, w których działałeś niezdrowo, co może czuć się trudne do adresowania przed terapeutą i swoim partnerem. Ty i Twój partner możecie zdecydować się na terapię, chcąc zmienić swoje wzorce zachowań i nauczyć się nowych umiejętności.

Psychoterapia par, terapia małżeńska czyli kolejny krok na drodze do zmiany

Terapia dla  par, terapia małżeńska.  Najczęstsze problemy zgłaszane przez pary poszukujące pomocy:

  • powtarzające się kłótnie, wzajemna trudna do okiełznania agresja i wrogość, częsty krytycyzm
  • utrzymujące się poczucie osamotnienia, niezrozumienia przez partnera/ partnerkę
  • zniechęcenie do wspólnych rozmów, spędzania czasu razem, wycofanie się z kontaktu
  • poczucie zobojętnienia, wypalenia, rutyny, częste myśli to rozstaniu, izolacji
  • zdrada, poczucie braku lojalności partnera, brak zaufania
  • uzależnienie lub nadużywanie środków psychoaktywnych, zaburzenia jedzenia, snu
  • niesatysfakcjonujące życie intymne, zaniechanie współżycia
  • obniżony nastój jednego lub obojga (obu) partnerów/ partnerek, stany depresyjne
  • nierozwiązane kryzysy wpływające na poczucie napięcia i wzajemnej wrogości, m. in. trudności w ustaleniu podziału zadań w parze, trudności separacyjne z rodzinami pochodzenia jednego lub obojga parterów, utrata pracy, narodziny lub usamodzielnienie się dziecka, zamieszkanie razem, przewlekła choroba

Zespół Centrum Nowa – Centrum psychoterapii indywidualnej i terapii par Warszawa

Kiedy napięcie emocjonalne i wzajemna wrogość są nasilone parom jest bardzo trudno znaleźć drogę do zrozumienia przyczyn kłopotów, których doświadczają. W takich sytuacjach wiele osób ma poczucie, że odtwarza w schematyczny sposób wzorce komunikacji (kłótni), które nie przynoszą porozumienia. Ich efektem są kolejne skrzywdzenia, zachęcające do zwiększania wzajemnego dystansu, co z kolei dodatkowo utrudnia komunikację, nasilając kryzys.

W takich momentach często jedynym sposobem na przywrócenie równowagi i wyjście ze spirali wzajemnych oskarżeń jest pomoc z zewnątrz.

Psychoterapia par ma za zadanie umożliwienie parom rozmowy na kłopotliwe i wywołujące silne emocje tematy. W bezpiecznych warunkach gabinetu terapeutycznego przy wsparciu ze strony specjalisty pary powoli odzyskują możliwość bezpiecznej komunikacji oraz zrozumienia powodów ich trudności, uprzedzeń i ograniczeń. Dzięki tym umiejętnościom możliwa jest próba odbudowania więzi, która często jest mocno nadszarpnięta przez długotrwały kryzys.

Praca terapeutyczna polega na odkryciu i zrozumieniu szkodliwych dla pary schematów myślenia, przeżywania i postępowania, które najczęściej wiążą się lub bezpośrednio wypływają z historii rodzin, z których partnerzy pochodzą. Terapeuci par zakładają, równy udział  każdego z partnerów w tworzeniu ich relacji. Stąd też praca terapeutyczna koncentruje się na próbie przyjrzenia  się oraz zrozumienia tego co partnerzy budują wspólnie, jaki razem nadają kształt ich związkowi (np. jakie normy, przekonania czy niepisane zasady są przez nich utrwalane). Ten rodzaj pracy wpływa na poprawę funkcjonowania związku jako całości, przynosząc korzyść obojgu partnerom.

Ideą przyświecającą terapii par jest nie tylko zapobieganie obecnym kryzysom, z którymi pary przychodzą na psychoterapię, ale przede wszystkim dostarczenie nowego rozumienia oraz wspólnych doświadczeń i umiejętności, które pary mogą wykorzystać w przyszłości. To rozumienie staje się często zasobem pary. Partnerzy w przyszłych kryzysowych sytuacjach mogą do niego powrócić, samodzielnie radząc sobie z kryzysami jakie przynosi życie we dwoje.

Terapia dla par może zaowocować wzrostem wzajemnego zaufania, zrozumienia oraz zaangażowania w relację. Bywa jednak, że w przypadkach długotrwałych konfliktów dochodzi do zbyt głębokich zranień oraz nadużyć i partnerzy często pomimo wysiłków dążących do utrzymania relacji podejmują decyzję o rozstaniu.

Małżeństwa i pary, które przeczuwają, że w ich związku dzieje się coś złego zachęcamy, aby nie zwlekały i umówiły się na pierwszą wizytę konsultacyjną.

1. Zacznij od ustalenia, dlaczego nie chce iść na terapię

Istnieje wiele powodów, dla których ktoś może nie chcieć iść na terapię. W tej sytuacji pierwszym krokiem powinno być wysłuchanie obaw partnera. Następnie można spróbować odpowiedzieć na niektóre z ich obaw.

2. Twój partner postrzega terapię jako “karę”

Terapia nigdy nie powinna być czymś, czym grozi się partnerowi lub do czego zmusza się go poprzez postawienie ultimatum. Jeśli czuje, że terapia jest karą, spróbuj przeformułować, dlaczego chcesz iść.

3. Nie chce powiedzieć obcej osobie o swoich problemach

Wiele osób nie lubi idei dzielenia się intymnymi tematami z obcą osobą. Jeżeli Twój partner tak właśnie się czuje, postaraj się go zrozumieć i być współczującym.

4. Partner nie chce być atakowany

Kiedy pary przychodzą po raz pierwszy, zazwyczaj mówią rzeczy pt. „cóż, gdybyś przestał robić to…” lub „Nigdy nie”. To nakłada winę na partnera, a nikt przecież nie chce być atakowany – zwłaszcza przy obcej osobie. Staraj się pamiętać, że celem terapii nie jest tylko wyładowanie swoich żalów. Jest nim uzyskanie pomocy.

Jeżeli pomimo Twoich, najlepszych intencji druga strona nadal nie chce skorzystać z terapii par, zawsze pozostaje Tobie możliwość pracy nad związkiem na spotkaniach indywidualnych. Terapia indywidualna często przynosi bardzo dobre rezultaty.

Zmiana i idący za nią kryzys wynika z samej natury relacji międzyludzkich. Po części związane jest to z samym procesem rozwojowym człowieka, jego biologią. W pewnym stopniu zmiana w parze odpowiada zmianom otoczenia wokół nas, na przykład zmieniającym się wzorcom i normom pochodzącym z kultury w której żyjemy.

Po prostu w różnych okresach życia mamy odmienne problemy, potrzeby, nadzieje, wyobrażenia dotyczące przyszłości, w tym przyszłości w relacji z partnerem czy partnerką. Te początkowe zagadnienia mogą wydawać się mało odkrywcze, wręcz banalne. Stanowią one jednak źródło częstych nieporozumień w parach.

Nieugłaśniane lub nieumiejętnie rozwiązane konflikty, różnice poglądów, wyobrażeń mogą doprowadzić do głębokich kryzysów, również tych kończących się rozstaniem. Z pewnego punktu widzenia patrząc, to w jaki sposób pary radzą sobie z kryzysami stanowi o jakości ich relacji i koniec końców satysfakcji z bycia razem obojga (obu) partnerów (partnerek).

Często pierwszym, intuicyjnym krokiem, jaki robią osoby przeżywające kryzys małżeński lub partnerski jest rozmowa z zaufaną osobą, np. przyjaciółką, rodzeństwem, rodzicem. Jest to ważny etap na drodze do zmiany, ponieważ pomaga on zdefiniować problemy oraz daje ujście nagromadzonym emocjom. Efektem takiej rozmowy może być poczucie ulgi, wynikające z faktu bycia wysłuchanym i wspieranym przez bliską osobę, czy też z możliwości pozbycia się przynajmniej części trudnych do wytrzymania emocji.

Często pierwszym, intuicyjnym krokiem, jaki robią osoby przeżywające kryzys małżeński lub partnerski jest rozmowa z zaufaną osobą, np. przyjaciółką, rodzeństwem, rodzicem. Jest to ważny etap na drodze do zmiany, ponieważ pomaga on zdefiniować problemy oraz daje ujście nagromadzonym emocjom. Efektem takiej rozmowy może być poczucie ulgi, wynikające z faktu bycia wysłuchanym i wspieranym przez bliską osobę, czy też z możliwości pozbycia się przynajmniej części trudnych do wytrzymania emocji.

Formularz zgłoszeniowy

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku