Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Zespół Aspergera u dzieci

Czym jest Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera to zaburzenie zaliczające się do spektrum autyzmu. W skrócie, można powiedzieć, że Zespół Aspergera charakteryzuje się zaburzeniami funkcjonowania w obszarze relacji społecznych. Zachowanie dzieci z Zespołem Aspergera może być odbierane jako dziwaczne, podobnie jak ich zainteresowania i aktywność. Jeśli chodzi o zdolności poznawcze (rozwój intelektualny, rozwój mowy i jej rozumienie) zazwyczaj są prawidłowe.

Jakie są przyczyny Zespołu Aspergera?

Jednoznaczne przyczyny Zespołu Aspergera nie są jeszcze poznane. Przypuszcza się, że za to zaburzenie mogą odpowiadać nieprawidłowości w rozwoju płodowym oraz dysfunkcje neurologiczne. Do biologicznych przyczyn ZA zalicza się aktualnie: uwarunkowania genetyczne, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, przejście toksoplazmozy przez matkę w czasie ciąży, dziecięce porażenie mózgowe oraz poważne infekcje przebyte w dzieciństwie.

Jakie są objawy Zespołu Aspergera?

Rozwój funkcjonowania społecznego, rozwój mowy i aktywności u dzieci z Zespołem Aspergera przebiega prawidłowo zazwyczaj do 3. roku życia. Po 3. roku życia pojawiają się trudności w obszarze nawiązywania relacji społecznych. Niektóre z teorii dotyczących Zespołu podkreślają, że trudności z odczytywaniem reakcji mimicznych oraz niewerbalnych komunikatów mogą utrudniać nawiązywanie przyjaźni, bliskich relacji i tym samym powodować osamotnienie. Osoby z Zespołem Aspergera mogą również odczuwać psychologiczne konsekwencje związane z trudnościami emocjonalnymi, do których należą: wysoki poziom lęku, rozwój zaburzeń depresyjnych, a także aspołecznych oraz agresywnych. Badania pokazują, że samodzielność funkcjonowania osób z ZA zależy od poziomu wykształcenia oraz inteligencji. Zazwyczaj przy wysokiej inteligencji rokowanie jest optymistyczne.

Jakie są skuteczne metody wsparcia?

Znamy kilka metod mogących pomóc w przypadku dzieci z Zespołem Aspergera.  Można zaliczyć do nich psychoterapię indywidualną, psychoterapię rodzinną a także Treningi Umiejętności Społecznych. Intensywna interwencja behawioralna okazuje się być jednym z najskuteczniejszych sposobów wspierania dzieci z Zespołem Aspergera. Celem interwencji behawioralnej jest zmiana zachowania, w przypadku dzieci z Zespołem Aspergera może być to zmiana na zachowania, które ułatwią im funkcjonowanie społeczne oraz radzenie sobie z emocjami.

Jak Trening Umiejętności Społecznych może pomóc dzieciom z Zespołem Aspergera?

 Dzieci z różnymi trudnościami mogą skorzystać na udziale w zajęciach grupowych TUS. Treningi mają za sobą długą tradycję teoretyczną a ich skuteczność została potwierdzona empirycznie.

Zgodnie z opinią specjalistów rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych to najważniejszy cel terapii dzieci z Zespołem Aspergera. Psychoedukacja dziecka, jego najbliższych oraz osób ze środowiska szkolnego jest niezwykle istotna. Uczestnictwo w treningach umiejętności społecznych jest w stanie znacznie poprawić sposób funkcjonowania dzieci, ale także i dorosłych z Zespołem Aspergera. Dzieje się tak dlatego, że jakość funkcjonowania zależna jest od poziomu kompetencji społecznych. Ponadto, badania pokazują, że udział rodziców w wybranych zajęciach TUS może korzystnie wpłynąć na ich efektywność.

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku