Zapisy telefoniczne:

 • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Trening umiejętności społecznych – czym jest i komu pomoże?

Zajęcia stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny, które wywierają pozytywny wpływ na rozwój osobowości a także na prawidłowe funkcjonowanie w grupie, to właśnie trening umiejętności społecznych (TUS). Twoje dziecko czuje się zagubione w codziennych sytuacjach, ma trudność w odczytaniu emocji innych osóbczuje lęk w kontaktach z rówieśnikami? Trening umiejętności społecznych może mu pomóc. Zajęcia zaprojektowano tak, aby komfort funkcjonowania dzieci i młodzieży w grupie poprawił się. Spotkania odbywają się z reguły w kilkuosobowych zespołach. Dzieci dopiero poznają zasady funkcjonowania w społeczeństwie, nic więc dziwnego, że może to sprawiać im trudność. Można jednak im pomóc. Z nauką podstawowych umiejętności społecznych jest podobnie jak jest z nauką chodzenia czy matematyki – możemy ich się nauczyć.

Dla kogo jest trening umiejętności społecznych?

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla wszystkich dzieci, którym kontakty z rówieśnikami i odnajdywanie się w grupie sprawiają trudność. Dzięki pracy z terapeutą dzieci mogą nauczyć się wyrażania złości w taki sposób, który będzie akceptowany przez innych. Dzięki poznaniu prostych schematów zachowań, dzieci mogą lepiej zrozumieć kontakty międzyludzkie. Trening umiejętności społecznych to odpowiedź na dziecięce potrzeby. Możemy nauczyć je funkcjonowania w grupie, aby wiedziały, jak przestrzegać norm społecznych i czuły się komfortowo. W tych zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Uczestników dzielimy się na podobne grupy wiekowe, zwracając uwagę również na ich możliwości i potrzeby.

Trening umiejętności społecznych pomoże dzieciom, których dotyczą problemy takie jak:

 • Problemy z koncentracją
 • Nietolerancja krytyki
 • Trudności w relacjach z rówieśnikami oraz w nawiązywaniu nowych znajomości
 • Problem z regulacją emocji
 • Znaczny lęk
 • Trudności z dostosowaniem się do zasad panujących w przedszkolu, szkole
 • Zaburzenia lękowe, ADHD, autyzm, zespół Aspergera

Udział w zajęciach przynosi ulgę wielu uczestnikom. Trudno im się odnaleźć w różnych sytuacjach, z którymi muszą się mierzyć każdego dnia. Pomimo chęci bycia akceptowanym, spotykają się z niezrozumieniem. Nie wiedzą czemu inni odbierają ich zachowanie negatywnie, skoro mają dobre intencje. Czasami ciężko im odnaleźć się pośród rówieśników i znaleźć kolegów. Możemy im pomóc poprzez naukę umiejętności ułatwiających odnajdywanie się w codziennych sytuacjach, dzięki czemu będą mogli zakolegować się, zaznaczać granice, prosić innych o pomoc i „rozwijać skrzydła”.

Czym są umiejętności społeczne?

Dzięki umiejętnościom społecznym funkcjonowanie w społeczeństwie staje się łatwiejsze. Odgrywają rolę w budowaniu relacji z rówieśnikami, poczuciu bezpieczeństwa w grupie i komunikacji. Między innymi od umiejętności społecznych zależy czy dzieci będą umiały odpowiednio podzielić się zadaniami przygotowując projekt klasowy. Wpływają one również na poczucie bezpieczeństwa dziecka.

Umiejętności społeczne, które możemy rozwijać poprzez ćwiczenie i przezwyciężanie początkowych trudności to m.in.:

 • Empatia
 • Uważne słuchanie
 • Znajomość norm społecznych
 • Współpraca w grupie
 • Właściwa interpretacja uczuć innych
 • Rozpoznawanie własnych emocji oraz ich kontrolowanie
 • Zwracanie się o pomoc
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • asertywność

Damy im na całe życie narzędzia, dzięki którym łatwiej jest poruszać się między ludźmi.

Jak przebiega trening umiejętności społecznych na sali i poza nią?

Nauka odbywa się poprzez wchodzenie między sobą w interakcje. Dzieci otrzymują wsparcie i jasną informacje zwrotną. Tworzy się przydatne „schematy zachowań”, odpowiednie dla danych sytuacji. Terapeuta zachęca do odgrywania różnych scenek z życia codziennego, którym przygląda się reszta grupy. Następnie dzieci wspólnie analizują zachowania, które pojawiły się w inscenizacji. Terapeuta zwraca uwagę między innymi na style komunikacji. Dzieci uczą się, które sformułowania są asertywne, agresywne, a które pasywne. Daje to uczestnikom szansę na poznanie własnych styli komunikacjinaukę nowych w bezpiecznych warunkach. Dzieci otrzymują również zrozumiałe instrukcje postępowania w określonych sytuacjach i ćwiczą schematy działania, które mogą wykorzystać w takich sytuacjach jak poznawania nowego kolegi, przedstawienia się w całej klasie czy rozwiązywania konfliktu z rówieśnikiem. Atmosfera zabawy i mimowolna nauka sprzyja rozwojowi.

Poznawanie nowych umiejętności oraz zasad odbywa się w naturalnych warunkach.

Próbowanie poznanych zachowań w życiu codziennym jest bardzo ważne w trakcie treningu umiejętności społecznych. Warto rozmawiać z dzieckiem o tym, czego się nauczyło na zajęciach i wspierać je każdego dnia we wprowadzaniu nowych umiejętności w życie. Dbamy o to, aby dzieci nie czuły się przytłoczone, wprowadzając wiedzę stopniowo. Sprzyja to trwałej poprawie komfortu funkcjonowania między innymi.

Trening umiejętności społecznych to inwestycja, której pozytywne skutki będą odczuwane przez dzieci w trakcie ich całego życia.

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku