Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Style komunikacji – w jakim stylu się komunikujesz?

Dobra komunikacja to jedna z kluczowych umiejętności w dzisiejszym świecie. Rozwijając się w tym obszarze znacznie zwiększamy swoją wartość na rynku pracy oraz po prostu łatwiej jest nam porozumieć się z innymi. Jak często rozmawiasz z kimś i masz poczucie, że mówicie chyba w zupełnie innym języku? Ten sam komunikat może być odebrany na wiele różnych sposobów i jednym z wpływających na to czynników są style komunikacji.

Agresywny styl komunikacji

Osoby, u których ten styl jest dominujący, wyrażają swoje opinie i potrzeby nie uwzględniając granic i uczuć innych. Charakterystyczne dla tego stylu jest mówienie podniesionym głosem, obwinianie innych, przerywanie, grożenie. W agresywnym stylu występują komunikaty “ty” zamiast “ja”. Na przykład – “Ty nigdy nic nie robisz”. W parze z tym sposobem wyrażania myśli idzie również mowa ciała. Osoby komunikujące się w ten sposób starają się zdominować rozmówcę. Mogą stawać zbyt blisko, robić groźne miny, patrzeć w groźny sposób. Intensywne wyrażanie złości ma za zadanie ukryć ich strach. Korzystanie z agresywnego stylu komunikacji ma wysoką cenę. Trudniej utrzymywać wtedy relacje. Ludzie mogą się bać mówić nam, co myślą lub po prostu nie wyrażać zgody na przekraczanie ich granic. Na szczęście posługiwanie się tym stylem nie jest wyrokiem do końca życia. Oczywiście można pracować nad swoimi stylami komunikacji na psychoterapii indywidualnej lub w przypadku dzieci i młodzieży podczas treningu umiejętności społecznych.

Pasywny styl komunikacji

Osoby posługujące się tym stylem często czują, że nie mają prawa do wyrażania swoich opinii i potrzeb. Mają trudność w negocjacji. Godzą się na niewygodne rzeczy, z obawy przed konfrontacją. Ukrywają swoje niezadowolenie dbając bardzo o to, aby nikt na nich się nie rozzłościł, co prowadzi do narastania żalu i frustracji. Często łagodzą konfliktowe sytuacje swoim kosztem. Kumulowana złość, spowodowana ukrywaniem swojego zdania i naginaniem się do potrzeb innych, może skutkować jej wybuchem. Gdy osoba posługująca się tym stylem komunikacji nagle pęka, można mieć wrażenie, że jej reakcja jest „przesadna”. Zazwyczaj osoby posługujące się tym stylem mają później duże poczucie winy i wielokrotnie przepraszają.

Agresywno – pasywny styl komunikacji

Osoby posługujące się tym stylem komunikacji sprawiają wrażenie łagodnych i ugodowych, podczas gdy ich działania nie zawsze są tak bezinteresowne i wyrozumiałe. To są osoby, które nie wchodzą w konflikty, nie komunikują otwarcie swoich potrzeb lub opinii. Narastającą frustrację rozładowują poprzez na przykład uszczypliwe komentarze wyszeptywane do siebie samego, obgadywanie, wyśmiewanie pod nosem lub za plecami. W tym stylu najczęściej pojawiają się komunikaty typu – “Dla mnie super, ale ktoś mówił, że jemu się nie podoba”. Ten styl może powstać w środowisku, w którym wyrażanie swoich opinii jest karane. Osoba chcąca wyrażać swoje zdanie, gdy zostanie pozbawiona tej możliwości, próbuje znaleźć niebezpośrednie sposoby wrażania opinii.

 Asertywny styl

Osoby posługujące się tym stylem bezpośrednio komunikują swoje potrzeby i opinie, nie naruszając jednak granic i praw innych ludzi. Potrafią odmówić, zachowując przyjazny ton. Wyrażają krytykę w sposób konstruktywny, nieraniący. Potrafią przyznać się do błędu i dobrze przyjmują odmowę. Osoby asertywne szanują zarówno swoje prawa, jak i prawa innych. Dzięki temu komunikacja jest otwarta i zdrowa. Ten styl jest najbardziej efektywny. W przypadku osób posługujących się nim dobrze wiemy, na czym stoimy.

Nie tylko jeden styl

Pamiętajmy o tym, że nikt z nas nie posługuje się tylko jednym stylem. Zazwyczaj mamy do dyspozycji wszystkie cztery, jednak rozwinięte w różnym stopniu. Warto dążyć do asertywnego stylu komunikacji, który jest najbardziej efektywny i skuteczny w dalekiej perspektywie. Szczególnie dobrą inwestycją jest zadbanie o dobrą komunikację dzieci. Najczęściej dominujący u nas styl to ten, który rozwinęliśmy w domu, jako dzieci. W takim razie nauka komunikacji w młodym wieku przyniesie korzyści na całe życie. Możemy pracować nad poprawą naszej komunikacji zarówno na własną ręką, jak i podczas szkoleń, psychoterapii lub w przypadku dzieci i młodzieży – treningu umiejętności społecznych.

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku