Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-Sobota: 08:00-21:00

Marcin Leszczyński

Obecnie zajmuję się wspieraniem dzieci i młodzieży z autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną w funkcjonowaniu w społeczeństwie, budowaniu poczucia własnej wartości, radzenia sobie z emocjami i sytuacjami trudnymi oraz rozwijaniu funkcji poznawczych.

Współpracuję z poradniami psychologicznymi i specjalistycznymi placówkami edukacyjnymi.

W obszarze moich zainteresowań jest również wspieranie funkcji poznawczych u osób z demencją i objawów otępiennych celem spowolnienia postępów choroby.

W swojej pracy kieruję się założeniami nurtu behawioralno-poznawczego (CBT).

Centrum Terapii Centrum Nowa - Marcin Leszczyński

Marcin Leszczyński

psycholog, trener TUS, trener kontroli złości

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl