Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta – a co to za różnica?

Zdrowiem psychicznym człowieka zajmuje się wielu specjalistów. Różnice między psychologiem, psychiatrą a psychoterapeutą nie są wszechobecnie znane. Terminologia psychologiczna może być dla wielu zawiła, skomplikowana, a przez to niezrozumiała. Jeśli dodamy do tego wciąż istniejące dość powszechnie przekonanie, że do tego typu profesjonalisty chodzą jedynie osoby, które „mają coś z głową”, to osoba potrzebująca pomocy pod wpływem nacisków społecznych może z niej w ogóle nie skorzystać, o mitach związanych z psychoterapią pisaliśmy już na naszym blogu. W dalszej części tego artykułu dowiesz się, czym różnią się od siebie psycholog, psychiatra i psychoterapeuta.

Psycholog

Jest to osoba, która posiada zdobyty na uczelni wyższej tytuł magistra w zakresie psychologii. W toku studiów specjalista ten nabywa odpowiednie kompetencje do posługiwania się testami psychologicznymi, wydawania orzeczeń, zaświadczeń czy też stawiania diagnozy psychologicznej.  Oczywiście nie są to wszystkie umiejętności psychologa. W trakcie studiów odbywa on również szereg praktyk zawodowych, w tym związanych ściśle z jego specjalizacją. Specjalności, w których kształtować się może student jest bardzo wiele. Do najbardziej popularnych należą: psychologia kliniczna, psychologia transportu, psychologia biznesu, psychologia sądowa czy psychologia pracy.

W czym może pomóc nam psycholog?

Biorąc pod uwagę swoje kompetencje, do głównych obowiązków psychologa należy pierwsza pomoc psychologiczna oraz szeroko rozumiane poradnictwo psychologiczne. W ramach swoich działań może on diagnozować pacjenta zarówno na podstawie wywiadu, jak i testów psychologicznych. Szczególnie jest to przydatne do dalszego leczenia, na które psycholog może skierować, zalecając na przykład psychoterapię. Tego typu specjalista z powodzeniem prowadzi wsparcie w problemach życia codziennego: radzenia sobie ze stresem, kłopotach w związku, w szkole, w pracy, czy stanach przygnębienia.

Z drugiej strony psycholog nie może wystawiać recept, a zatem przepisywać nam lekarstw tudzież środków farmakologicznych. Psycholog również nie może prowadzić psychoterapii, jeśli nie ukończył stosownego szkolenia podyplomowego lub nie jest w jego trakcie i nie dostał pozwolenia na prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej.

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta to osoba wyspecjalizowana w prowadzeniu terapii krótko (do kilku spotkań) oraz długoterminowej (nawet kilka lat). Celem takiej terapii jest polepszenie jakości życia pacjenta poprzez zmniejszenie lub uwolnienie od cierpienia lub dyskomfortu, którego doświadcza dana osoba. By zostać psychoterapeutą, należy posiadać dyplom studiów humanistycznych bądź medycznych oraz przejść najczęściej 4-letnią szkołę psychoterapii. By podjąć szkolenie psychoterapeutyczne, nie jest konieczne posiadanie dyplomu psychologa. Oczywiście, najczęściej właśnie psycholodzy zostają psychoterapeutami. Niemniej jednak nie oznacza to, iż osoba będąca lekarzem np. psychiatrą czy magistrem socjologii będzie świadczyła swoje usługi psychoterapeutyczne gorzej. Każda z osób dostających się do szkoły psychoterapii musi przejść identyczną drogę, aby zostać terapeutą. Najczęściej warunkiem uzyskania dyplomu jest również przejście psychoterapii własnej. Psychoterapia jest bowiem metodą leczenia nie tylko zaburzeń i chorób psychosomatycznych, ale również bardzo dobrym sposobem na doskonalenie swojej samoświadomości czy instrumentem wsparcia w jeszcze lepszym funkcjonowaniu. Każda ze szkół psychoterapeutycznych jest prowadzona w określonym nurcie. Do najpopularniejszych należą: psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna czy psychoterapia systemowa.

Czy psychoterapeuta może wystawiać recepty?

Psychoterapeuta tak, jak i psycholog, nie może wystawiać recept. Często bywa jednak tak, że zaleca on konsultację z psychiatrą, który przepisuje leki. Połączenie leczenia farmakologicznego z psychoterapią najczęściej przynosi bardzo dobre efekty w dość krótkim czasie. Zarówno psycholog, jak i psychoterapeuta są zobowiązani w swojej pracy do przestrzegania zasad etyki towarzystwa psychologów lub psychoterapeutów, do którego należą. Dlatego też przy wyborze odpowiedniego psychoterapeuty warto zwrócić uwagę czy należy on do danego towarzystwa i czy jego praca poddawana jest superwizji.

Psychiatra

Psychiatrą tytułować może się lekarz medycyny, który ukończył specjalizację z psychiatrii. Specjalista ten zajmuje się diagnostyką, zapobieganiem, badaniem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Jako jedyny spośród przedstawianych w artykule profesjonalistów może wypisywać recepty, a niniejszym w leczeniu stosować środki farmakologiczne. Dodatkowo psychiatra ma możliwość wypisania zwolnienia lekarskiego czy skierowania na leczenie szpitalne. Swoją diagnozę opiera na podstawie objawów choroby. Zdarza się, iż wykonuje on również klasyczne badanie lekarskie, albowiem niektórym chorobom psychicznym towarzyszą objawy fizyczne. Najczęściej po rozpoznaniu, specjalista ten, prócz leków zaleca także psychoterapię. Oczywiście istnieje możliwość, iż psychiatra sam poprowadzi terapię, ale zadziać się może to jedynie w momencie kiedy ukończył dodatkowe studia podyplomowe z tego zakresu. Bardzo ważne jest współdziałanie psychiatry z psychoterapeutą, aby pacjent mógł jak najszybciej cieszyć się pełnią zdrowia.

Niezależnie od tego jakiego specjalistę wybierzecie każdy z przedstawionych w tym artykule zajmuje się zdrowiem psychicznym i jego zadaniem jest przede wszystkim pomoc pacjentowi. Często zdarza się, że przy problemach wykraczających poza trudności dnia codziennego, istotna jest współpraca dwóch ekspertów.

Jeśli po przeczytaniu artykułu wciąż masz wątpliwości do jakiego specjalisty się udać, skontaktuj się z nami, a dołożymy wszelkich starań, aby je rozwiać i dobrać odpowiedniego profesjonalistę dla Ciebie.

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku