Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Jak uczyć się efektywnie? Oto 10 skutecznych porad.

Uczymy się całe życie. Wiele zawdzięczamy nauce na każdym etapie życia, ale co jeśli to właśnie ona sprawia nam trudność? Nauka to nie tylko proces poznawczy przygotowujący nas do adaptacji do otoczenia, ale także świadoma część samorozwoju. Ucząc się nabywamy doświadczenie i wiedzę często konieczną do podjęcia pożądanych przez nas aktywności, np. zmiany pracy czy ukończenia studiów. Wiedza na temat umiejętności uczenia się jest nie mniej ważna niż sama treść tego, czego chcemy się nauczyć. Niestety, w polskim systemie nauczania nie ma przewidzianych zajęć na temat tego jak efektywnie zdobywać wiedzę, przez co często nauka kojarzy nam się z czymś trudnym i odpychającym. Jak uczyć się efektywnie, tak aby zmaksymalizować pozytywne skutki nauki, a zminimalizować efekt straconego czasu? Oto dziesięć “przykazań”, które pomogą ci udoskonalić proces uczenia lub ułatwią twojemu dziecku powrót do nauki stacjonarnej.

1.Skoncentruj uwagę na tym, co chcesz zapamiętać – Psychologowie zajmujący się nauką o pamięci jasno twierdzą, że nie ma złej pamięci, jest tylko brak uwagi. Ważne jest, aby przełożyć całą koncentrację na konkretną wiedzę, do której zapamiętania dążymy. Koncentracja uwagi to proces aktywny, świadomy i celowy wysiłek, który wkładamy w skupienie się na konkretnie ustalonej wiedzy.

2.Porcjuj podane materiały – Aby nie czuć się przytłoczonym zbyt dużą ilością materiału i zminimalizować ryzyko wystąpienia prokrastynacji poprzez zniechęcenie powinniśmy stawiać sobie realne cele. W porcjowaniu może pomóc umiejętność dzielenia materiału na mniejsze zbiory informacji o podobnym charakterze. Dzielenie materiału ułatwia nie tylko jego naukę, ale też późniejsze przypominanie sobie jego treści. 

3.Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj – Wyróżniamy dwa rodzaje powtarzania. Pierwszym z nich jest popularne i używane przez większość ludzi powtarzanie podtrzymujące, czyli odtwarzanie informacji, które chcemy zapamiętać. Drugi z nich to powtarzanie opracowujące, które polega na analizowaniu znaczenia nowych informacji i wiązaniu ich z informacjami, które już znajdują się  w naszej pamięci. Według badań stosowanie powtórek utrzymuje nasz poziom wiedzy, przez co następuje jej wzrost, ponieważ nie zapominamy poznanych treści. 

4.Przejdź na semantyczny poziom przetwarzania i zapamiętywanych informacji – Im więcej wysiłku włożymy w tworzenie skojarzeń tym więcej zapamiętamy podczas nauki. Nie trzeba się ograniczać! Im bardziej barwne i dziwaczne będą to skojarzenia, tym większa szansa na to, że zostaną w naszej pamięci, a razem z nimi wiedza, na której nam zależy. 

5.Uwzględnij kolejność informacji  – Naszą pamięcią rządzą dwa efekty: efekt pierwszeństwa i efekt świeżości. Wynika zatem z tego, że z całej puli informacji, które próbujemy przyswoić najlepiej zapamiętujemy te, których uczymy się na początku i na końcu. Warto o tym pamiętać powtarzając zapamiętany materiał, ale również wtedy, kiedy dzielimy go na podgrupy. Ważne bowiem, by nie były one zbyt duże. Zminimalizuje to ryzyko zapominania tego, czego uczymy się w środkowej części. 

6.Wykorzystuj wyobraźnię! (obrazy łatwiej zapamiętać) – Wyniki badania, którego uczestnicy musieli zapamiętać jak największą ilość wyświetlanych na ekranie wyrazów są jednoznaczne. Najwięcej wyrazów zapamiętała grupa, która mogła połączyć dany wyraz z obrazkiem. Warto zatem uczyć się wykorzystując do tego obrazki, grafiki czy wykresy. W podanym przykładzie następuje efekt wyższości obrazu, który mówi o tym, że obraz jest bardziej zapamiętywany niż wyraz. Jeżeli do dyspozycji mamy tylko tekst postarajmy się użyć wyobraźni i wizualizować informacje werbalne. 

7.Nadaj zapamiętywanym informacjom osobistego znaczenia – Najbardziej zapamiętujemy to, co jest dla nas ważne i wywołuje w nas emocje. Nawet podczas bardzo osobistej rozmowy z inną osobą lepiej zapamiętujemy to, co sami powiedzieliśmy. Dzieje się tak pomimo tego, że fakty wypowiedziane przez nas były już nam wcześniej znane. Wszystko co ma dla nas osobiste znaczenie jest lepiej zapamiętywane, warto pamiętać o tym używając skojarzeń podczas nauki. Im bardziej będą one emocjonalne i dotyczące nas, tym lepiej zostaną zapamiętane. 

8.Pobudz emocje! – Aby lepiej zapamiętywać informacje musimy dbać o odpowiedni poziom pobudzenia. Ciężko bowiem będzie nauczyć się nam rzeczy, które w naszym odczuciu są nudne, a nasze pobudzenie słabe. Optymalnym poziomem będzie jednak umiarkowany poziom pobudzenia, ponieważ jego zbyt wysoki poziom jest równie nieskuteczny co zbyt niski. Podczas bardzo silnego pobudzenia dochodzi do dezorganizacji zachowania podczas którego nie jesteśmy w stanie efektywnie się uczyć.

9.Rób przerwy w nauce – Jeżeli poświęcimy trzy godziny na naukę danego materiału przez jeden dzień, to zostanie on gorzej zapamiętany niż jak byśmy uczyli się godzinę dziennie przez trzy dni. Należy więc dobrze planować czas, jaki możemy poświęcić na naukę, tak aby móc rozciągnąć ją w czasie i robić możliwie sporo przerw. Jeżeli jednak nie pomyśleliśmy o tym wcześniej możemy spróbować robić krótsze, nawet kilkunastominutowe przerwy podczas nauki. Ten czas powinniśmy poświęcić na wykonywanie czynności, które pozwolą się nam jak najbardziej zrelaksować w tak krótkim czasie. Dobrym sposobem może okazać się medytacja (8 faktów na temat medytacji). 

10.Wykorzystuj wskazówki – Kiedy wiemy, że coś pamiętamy, ale nie możemy sobie przypomnieć szczegółów potrzebujemy wskazówki, która pomoże nam naprowadzić myślenie na właściwe tory. Jeżeli zapamiętujemy informacje w określonym kontekście to sam kontekst może posłużyć nam jako wskazówka w chwili, gdy zapomnimy nauczonej informacji. Kontekstem może być miejsce, w którym się uczyliśmy lub wszystko co w danej chwili było specyficzne i może przywołać wspomnienia z chwili zapamiętywania materiału, a w efekcie samą zapomnianą informację. 

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku