Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Fakty i mity na temat uzależnień

Bardzo trudno samemu dostrzec swoje uzależnienie. Wiele osób wstydzi się przyznać do tego, że ma problem. Niejednokrotnie otoczenie też próbuję zachować pozory normalności. To przyczynia się do późnego rozpoczęcia leczenia.  Zobacz ile jest prawdy w powtarzanych przez społeczeństwo popularnych stwierdzeniach na temat uzależnień.

Uzależnienie częściej dotyka ludzi biednych, z niskim wykształceniem – mit

Przekonanie to jest nie tylko niezgodne z prawdą, ale również krzywdzące.  Powoduje stygmatyzacja ubogich rodzin oraz opóźnienie pomocy dla wysoko postawionych, uzależnionych osób.  Coraz częściej po alkohol lub narkotyki sięgają osoby na wysokich stanowiskach,  próbując zredukować stres lub zwiększyć swoją efektywność. Na przykład nerwicy może towarzyszyć problem alkoholowy. Często w takich przypadkach otoczenie nie dostrzega uzależnienia, ponieważ osoby te przez długi czas potrafię dobrze funkcjonować i wypełniać swoje obowiązki.  To jest na przykład  wysokofunkcjonujący alkoholizm, czyli kontrolowane uzależnienie.

Inne uzależnienia dotykają kobiet a inne mężczyzn –  mit

Zarówno kobiety jak i mężczyźni wykazują taką samą tendencję do uzależnienia się od narkotyków, alkoholu, leków czy hazardu.  Nawet jeśli sięgają po innego rodzaju trunki lub środki psychoaktywne i być może w inny sposób radzą sobie z uzależnieniem,  to wciąż cierpią z powodu tego samego problemu.

Osoby samotne częściej wpadają w uzależnienie- prawda

Osoby pozostające w długich związkach rzadziej sięgają po substancje uzależniające,  chociaż oczywiście nie oznacza to braku nałogów pośród par.  Prawdopodobnie osoby pozostające w stałych relacjach mają większe poczucie bezpieczeństwa oraz większą ilość obowiązków,  co w pewnym stopniu chroni je przed uzależnieniami.  Poczucie odpowiedzialności za dzieci również może stwarzać gorsze warunki do rozwinięcia się nałogu.  Należy jednak pamiętać, że chociaż częściej uzależnieniom ulegają samotni ludzie, to wciąż ten problem ma miejsce pośród par.

Nałogi są dziedziczne – mit

W naszych genach możemy otrzymać pewną skłonność do ulegania uzależnieniom, która raczej wynika z poziomu odporności na stres, skłonności do ryzyka i innych cech charakteru.  Można zaobserwować na przykład alkoholizm występujący w kolejnych pokoleniach, ale raczej ze względu na wychowanie w środowisku przepełnionym daną substancją i obserwowanie uzależnień swoich rodziców.  Dzieciństwo to kluczowy moment w rozwoju człowieka. Bycie wychowywanym przez osobę z nałogiem niesie za sobą konsekwencje,  jedną z nich może być większa skłonność do uzależnień, jednak nie musi.  Pomocne w przezwyciężeniu schematów rodzinnych mogą być spotkania dorosłych dzieci alkoholików lub psychoterapia. Przeprowadzono na jej temat wiele badań, które udowadniają poprawę funkcjonowania dzięki psychoterapii na poziomie 75-80 %. (7 mitów na temat psychoterapii )

Uzależnić można się tylko od alkoholu lub narkotyków –  mit

W dzisiejszym świecie coraz częściej mówi się o uzależnieniu od internetu lub gier komputerowych. Różne formy uzależnień są nam znane od dawna. Przykładem tego mogą być zakupy, seks, hazard, jedzenie, papierosy,  kawa.   Praktycznie wszystko może stać się naszym nałogiem.

Powracanie do nałogu oznacza brak silnej woli i motywacji –  mit

Uzależnienie jest problemem głęboko zakorzenionym w ludzkiej psychice.  Odstawienie substancji może prowadzić do szeregu objawów fizycznych.  Sama motywacja i silna wola bywają niewystarczające.  Uzależnienie to choroba.  Należy traktować ją poważnie  i oferować realną pomoc.  W większości przypadków konieczna do pokonania uzależnienia jest psychoterapia.

Młodzi ludzie łatwiej popadają w nałogi –  prawda

Amerykańska Akademia pediatryczna przeprowadziła badania,  które wykazały silny związek  pomiędzy stosowaniem używek w młodym wieku a uzależnieniem.  41% dwunastolatków, którzy mieli styczność z alkoholem,  popadło w nałóg,  Natomiast w przypadku osób które zaczęły pić alkohol po 18 roku życia, ta liczba wynosiła już 11%.  Korzystanie z alkoholu w młodym wieku negatywnie wpływa na proces dojrzewania kluczowych obszarów mózgu, które są odpowiedzialne między innymi za kontrolę impulsów.

Uzależnienie od alkoholu to upijanie się do nieprzytomności i niszczenie sobie życia –  mit

Cechą uzależnienia jest to,  że  potrzebujemy wykonywania jakiejś czynności regularnie  i nie jesteśmy w stanie jej sobie odmówić. Wysokofunkcjonujący alkoholizm to też na przykład dwie lampki wina co wieczór i panika na myśl o tym, że w domu nie mam już alkoholu, a sklepy są zamknięte.  Należy uważać na wszelkie przejawy potrzeby i regularności w stosowaniu używek.

Uzależnienie to poważna choroba która nie powinna być bagatelizowana.  do wszelkich używek należy podchodzić z ostrożnością.   Jeśli obawiasz się, że ten problem może dotyczyć ciebie,  zwróć się do specjalisty,  który pomoże ci to określić  i ewentualnie pokonać nałóg.

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku