Zapisy telefoniczne:

  • Poniedziałek-piątek: 11:00-19:00

Dlaczego prowadzi się terapię całych rodzin?

Rodzina to złożony system. Każdy jej członek ma indywidualną relację z innymi. Im większa rodzina, tym tych połączeń między osobami również jest więcej. Wszyscy wpływają na siebie, zależą od siebie na różne sposoby. Zmiana u jednego członka rodziny może znacząco wpłynąć na cały system. Dlatego też, jeśli u którejś z osób występuje jakaś trudność, szczególnie w przypadku dziecka, psychoterapia rodzinna daje szanse na szybsze i większe efekty.

Jak działa system rodzinny?

Rolą rodziny jest budowanie systemu wsparcia, zapewnienie bezpieczeństwa i bliskości. Jak wiemy, nie zawsze niestety się to udaje. To jak wygląda cały system rodzinny ma ogromny wpływ na funkcjonowanie jej członków, szczególnie dzieci. Wszyscy członkowie tego systemu dążą do zachowaniu równowagi w relacjach w sposób jawny lub ukryty. Kiedy ta równowaga jest zagrożona wszyscy starają się o to, aby ją utrzymać. Przykładem tego jest sytuacja, gdy jeden z rodziców nadużywa alkoholu, ale wszyscy wkładają wysiłek w chronienie go, ukrywanie problemu lub wykonywanie obowiązków za osobę, która cierpi na problem alkoholowy. Ma to za zadanie nie doprowadzić do rozpadu małżeństwa. Osią relacji w rodzinie jest małżeństwo i wokół tej relacji formują się pozostałe zależności (Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Virginia Satir, GWP 2000). Dlatego konflikt między rodzicami oddziałuje na relacje w rodzeństwie i ma znaczący wpływ na funkcjonowanie dzieci.

Dziecko w rodzinie

Często, gdy rodzice na psychoterapię zgłaszają pociechę, która od pewnego momentu sprawia trudności wychowawcze lub doświadcza obniżonego nastroju, albo cierpi np. na depresję, przyczyna leży w czymś, co dzieje się w całej rodzinie. Dziecko staje się wtedy pewnego rodzaju delegatem. W systemie pojawił się problem, który ma na nie znaczący wpływ i coś się zmienia w jego zachowaniu. Gdy chcemy znaleźć rozwiązanie i zrozumieć istotę trudności dziecka okazuje się, że musimy przyjrzeć się całemu systemowi i potrzebna jest zmiana rodzinna. Pojawiające się zachowania buntownicze, agresywne, uciekanie z lekcji, pogorszenie wyników w nauce – to może być sposób, w jaki dziecko podświadomie chce ratować równowagę w rodzinie. Para wtedy zaczyna wspólnie zajmować się ratowaniem dziecka, a ich konflikt schodzi na dalszy plan. Może to być pierwszy moment od dawna, kiedy rodzice zjednoczeni dążą do wspólnego celu. Dziecko jednak płaci za to wysoką cenę psychiczną lub fizyczną w przypadku np. zaburzeń odżywiania. W takich sytuacjach jedynie terapia rodzinna ma szansę powodzenia, ponieważ w przypadku terapii indywidualnej członkowie systemu będą nieświadomie ją sabotować, starając się zachować równowagę i status quo w rodzinie. Zmiany budzą lęk i nie przychodzą łatwo. Dlatego aby pomóc dziecku, wszyscy członkowie systemu muszą grać do jednej bramki.

Kiedy potrzebna jest psychoterapia rodziny

Powody zgłoszenia się na terapię rodzinną mogą być bardzo różne. Będzie ona pomocna w przypadku, gdy w systemie wydarzyło się coś znaczącego, co zachwiało równowagę i z czym trudno się uporać. Może to być choroba lub śmierć jednego z jej członków, przeprowadzka, utrata pracy. Czasem jednak trudno zidentyfikować źródło problemu i jesteśmy w stanie zaobserwować jedynie objawy, np. częste kłótnie, ignorowanie, któregoś z członków rodziny lub swoich obowiązków, trudności wychowawcze, niechęć do rozmowy, utratę bliskości. W takim przypadku w trakcie psychoterapii rodzinnej możemy dojść do źródła problemu i go zaadresować. Pomocne w tym jest wysłuchanie perspektyw każdego z członków systemu. Sytuację rodzinną łatwiej jest rozłożyć na czynniki pierwsze z pomocą psychoterapeuty i w bezpiecznych warunkach, gdzie każdy ma głos. Terapia rodzinna również okaże się pomocna w przypadku zaburzeń odżywiania lub nastroju, na które może cierpieć dziecko.

Najczęstszymi powodami zgłoszenia się rodziny na terapię są:

  • problemy emocjonalne jednego z rodziców, które powodują cierpienie psychiczne u członków rodziny, np. uzależnienia, zaburzenia osobowości, trudność w radzeniu sobie ze stresem lub regulacji emocji,
  • niechęć do komunikacji i wzajemnych kontaktów, brak możliwości porozmawiania o ważnych sprawach lub nawet tych dnia codziennego,
  • konflikt między rodzicami wpływający na dzieci i powodujący problemy wychowawcze,
  • trudności dziecka w szkole, w relacjach z rówieśnikami lub podejrzenie zaburzeń odżywiania, nastroju czy osobowości,
  • kryzys życiowy, na przykład śmierć, poważna choroba, zmiana warunków życiowych lub otoczenia i trudność z adaptacją do tych zmian.

Jeśli chcemy dowiedzieć się czy psychoterapia rodzinna to odpowiednia forma pomocy w naszej sytuacji, warto udać się na konsultację psychologiczną. Wtedy razem ze specjalistą możemy podjąć decyzję o dalszych działaniach, zadać wszelkie nasuwające się pytania.

Psychoterapia rodzinna może odbywać się w różnych konfiguracjach. Na przykład na początku psychoterapeuta może zaprosić wszystkich jej członków, aby wysłuchać każdej perspektywy, a w dalszej pracy skupić się na osobach, których trudność bezpośrednio dotyczy. Może zaproponować również konsultację indywidualną, na przykład z dzieckiem. Jeśli sytuacja nas przytłacza, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który otoczy nas opieką i pomoże przejść drogę do zmiany.

Centrum NOWA – psychoterapia online, indywidualna Warszawa | Trening Umiejętności Społecznych, Psychoterpia indywidualna Warszawa

realizacja: estinet.pl

Centrum Terapii Centrum Nowa

Wilcza 66/68 lok.3,
00-679 Warszawa Śródmieście

+48 505 300 545
biuro@centrumnowa.pl

Czynne od 8:00 do 21:00.
Od poniedziałku do piątku